REGIO – Het grootste gedeelte van het aantal gestarte zzp’ers is gestart vanuit positieve redenen. Slechts 18,4% had geen andere optie en is gedwongen om als zelfstandige te starten, bijvoorbeeld door en ontslag. ‘De discussie vanuit belangenbehartigers en politieke partijen focust zich teveel op de minderheid, de grote meerderheid is gestart uit positieve redenen,’ aldus Jeroen Sakkers initiatiefnemer van de ZZP Barometer, een onafhankelijke onderzoekmonitor die deze maand is afgenomen onder 631 zzp’ers in ons land.

ZZP’ers hebben verschillende motieven om te starten, de belangrijkste redenen zijn zelfstandigheid  ofwel vrijheid (41,8%), meer vrijheid (60,9%), meer flexibiliteit (56,6%),  hiërarchie of eigen baas zijn (41,8%) en meer verdienen ofwel loon naar werken (24,6%). Een deel van de zelfstandigen geeft aan het ondernemerschap als enige mogelijke bron van inkomsten te zien.

Volgens de monitor is dus de gemiddelde zelfstandige een kansondernemer: hij is niet gestart uit noodzaak zoals media, vakbonden, belangbehartigers en politieke veelal doen geloven. Tevens wil het overgrote deel van de zelfstandige als ondernemer behandeld worden en zelf kunnen kiezen voor zaken als een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.