In 1914 richtten enkele Andijker middenstanders de Andijker Middenstandsvereniging op. Deze vereniging veranderde in 2005 in de Andijker Ondernemersvereniging (AOV). En sinds september 2019 is besloten dat de vereniging zich gaat aan sluiten bij de WBG. Een volgende mijlpaal.

“Goed dat er een collectief is, een spreekbuis naar bestuurders. Samen sta je sterker en grens overschrijdend, dat vinden wij een goed initiatief”, motiveert Allard Kuin, voorzitter van de AOV de keuze om bij de WBG aan te sluiten. De vereniging komt zo’n 3 keer per jaar bij elkaar. “Jaarlijks hebben we een haringborrel in het Kerkje in Andijk en een bedrijfsbezoek. Verder overleggen we via whatsapp. Net zo makkelijk.”

Door het aansluiten bij de WBG is de AOV voortaan ook vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het AB. De leden krijgen hiermee indirect een stem in de beleidskeuzes van de WBG en hebben regionale support voor onderwerpen die in Andijk spelen.

Het verhaal achter Pact 7.1

Pact 7.1 is de nieuwe naam en opvolger van het eerste Pact waarin de zeven Westfriese gemeenten hun ambitie als regio hebben uitgesproken. De term Pact 7.1 wordt sinds kort gebruikt door de burgemeesters, wethouders en ander beleidsmakers. Hoe is deze naam ontstaan? Ook hiervoor moeten we naar Andijk.

Tijdens een bijeenkomst van de AOV in het najaar van 2018 kwam de voortgang van het oude Pact ter sprake. Er zou een vervolg komen. Pact 2.0. Daarop reageerde Wil van Erp: “2.0? Dat doet mij denken aan een nieuwe vestiging van een restaurant. Net als Meijers 2.0. Waarom niet 7.1? Zeven gemeenten, 1 gedachte.”

Een lange tijd hoort de voormalige huisarts uit Andijk niks meer over zijn 7.1 idee. Totdat wij van de WBG op zoek gingen naar de bedenker van de kreet. Hoe vindt van Erp dat zijn idee nu breed gebruikt wordt? “Och, wel leuk”, zegt hij bescheiden. “Ik heb het wel vaker dat ik anders naar taal kijk. Dat komt door het maken van cryptogrammen. Soms moet je dan krom denken.”

Hoe Pact 7.1 er inhoudelijk uit gaat zien is nu onderdeel van diverse gesprek tussen politiek, organisaties en natuurlijk de WBG, namens de Westfriese bedrijven. Van Erp zegt toe niet moeilijk te doen met het gebruik van zijn idee. “Er hoeft van mij geen copyright bij te staan hoor.”