REGIO – In de bouwketen is sprake van licht herstel. De gemiddelde vooruitzichten van de omzet en werkgelegenheid in de bouw zijn licht verbeterd. De verschillen tussen bedrijven onderling zijn echter erg groot. Dat blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2014, die is gebaseerd op de conjunctuurmetingen onder de leden van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI.

Het voorzichtige herstel dat vanaf de tweede helft van 2013 bij architecten werd waargenomen, wordt inmiddels verderop in de bouwkolom ervaren bij ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installateurs. De gemiddelde orderportefeuille van bedrijven in de bouwketen is gegroeid of stabiel gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De werkgelegenheid trekt nog niet echt aan. De problemen als gevolg van de financieel-economische crisis worden door veel bouwbedrijven nog steeds gevoeld.

Architectenbureaus
De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten is hoger dan die van een jaar geleden, maar een fractie lager dan in het eerste kwartaal 2014. Het voorzichtige herstel van de omzet en het personeelsbestand zet nog niet door.

Ingenieursbureaus
Bij ingenieursbureaus is de orderportefeuille stabiel gebleven. De verwachtingen van de ingenieursbedrijven zijn in het afgelopen half jaar verder verbeterd. Ook de verwachtingen voor de omzet zijn sterk verbeterd en per saldo positief. Daarnaast zijn de verwachtingen voor het personeelsbestand positief en deze wijzen op een lichte toename.

Bouwbedrijven
In de sector van de bouwbedrijven is tevens de orderportefeuille gestegen. De verwachting van de bouwbedrijven over de omzet wijst per saldo op een toename. De werkgelegenheidsverwachting is licht verbeterd en wijst op een beperkte daling van het personeelsbestand.

Installatiebedrijven
Ook installatiebedrijven zagen hun orderportefeuille groeien. Bedrijven in deze sector verwachten een stabilisatie van de omzet. Het aandeel bedrijven dat een daling verwacht is sterk afgenomen. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden verbeterd. Het beeld in deze sector is hiermee gunstiger dan een halfjaar geleden.

Monitor Bouwketen
De Monitor Bouwketen is opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de brancheverenigingen van architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De Monitor verschijnt twee keer per jaar.