REGIO – De komende jaren zal het aantal leegstaande agrarische ondernemingen explosief toenemen. Door de aanhoudende afname van het boerenbedrijf, schaalvergroting en modernisering kan de leegstand van agrarisch vastgoed volgens onderzoeken in omvang weleens groter worden dan die onder kantoren en winkels. Dit meldt Het Financieele Dagblad.

Volgens een onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra kan de agrarische leegstand in 2030 oplopen tot 32 miljoen m2. In vijf gemeenten in Zuidoost-Brabant staan op dit moment 616 agrarische locaties leeg. Dit bleek uit een onderzoek van Beeck Adviseurs voor Ruimtelijke Ordening.

Jaarlijkse afnam
Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met bijna een derde afgenomen. Naar verwachting houdt deze trend aan, met een jaarlijkse afname van ongeveer drie procent, vooral in de krimpgebieden in de uithoeken van het land. Zo’n 16.000 tot 24.0000 boeren zullen tot 2030 stoppen met hun bedrijf. De boerenbedrijven die overblijven, worden groter. Sinds 2000 is het aantal bedrijven met meer dan 50 hectare grond verdubbeld tot ruim 17 procent. Gemeenten zijn bang voor ‘verstening’ van het platteland.

Blinde vlek
De leegstand in agrarische vastgoed is een blinde vlek. Gemeenten hebben geen precieze cijfers over de omvang van de leegstand en weten nauwelijks wat er in de stallen gebeurt. De meningen verschillen over wat er met de lege stallen moet gebeuren en wie moet opdraaien voor de kosten. Een deel is rijp voor de sloop. Circa de helft krijgt een andere bestemming. Maar dat zijn vaak slepende gemeentelijke procedures.