REGIO – Zelfstandigen kunnen dit jaar een lichte verbetering van hun inkomen verwachten. Onderzoeksbureau Panteia verwacht dat het bruto-inkomen dit jaar met 2,75 procent zal groeien. Hiermee komt het inkomen uit op bijna hetzelfde niveau als in 2008, nog voor de crisis. In 2013 daalde het inkomen nog met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het onderzoek komt het gemiddelde bruto-inkomen uit op € 43,760,-.

De onderzoekers verwachten naast een stijging van het inkomen, ook een toename van de koopkracht voor zelfstandigen. Afgelopen jaar daalde deze koopkracht nog met drie procent, maar in 2014 wordt een stijging van 0,75 procent verwacht.

Verder krijgen de meeste zelfstandige ondernemers dit jaar te maken met een stabilisatie van de te betalen belasting en premies volksverzekering. Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt en loopt niet langer af bij oplopende winst. Alle zelfstandigen hebben recht op een vaste basisaftrek van  € 7.280