REGIO – Er komt in totaal zeven miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de Timmerindustrie. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) betaalt daarvan bijna drie miljoen euro, de werkgevers en de vakbonden in de sector zelf investeren vier miljoen euro. Het totale bedrag wordt gebruikt voor scholing om meer mensen aan het werk te houden binnen of buiten de sector. Dit maakt minister Asscher vandaag bekend.

In het sectorplan van de Timmerindustrie staat onder andere dat er 212 extra BBL leerwerkplekken voor jongeren moeten komen. Daarnaast worden er 4000 werknemers geschoold om hun functie te kunnen behouden of naar een andere functie te gaan. In de Timmerindustrie werken zo’n 7500 werknemers in ongeveer 735 bedrijven. De sector is hard geraakt door de crisis. Hierdoor is er een forse terugloop van het aantal bedrijven, waardoor er logischerwijs voor minder mensen werk is. De instroom van jongeren is nagenoeg tot stilstand gekomen en de vergrijzing speelt ook een rol. In de komende twee jaar gaan er ongeveer 500 medewerkers met pensioen.

Sectorplannen
Door de snelle ontwikkeling van een traditionele, ambachtelijke industrie naar een moderne procesgestuurde industrie is het nodig dat werknemers geschoold worden om bij te blijven. In totaal heeft minister Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd waaronder die voor de bouw, het transport, de kinderopvang, de zorg en de schilders. Per 1 januari 2015 kunnen er weer nieuwe sectorplannen ingediend worden.