ENKHUIZEN – De maximaal toegestane parkeertijd in de parkeerschijfzones in Enkhuizen is aangepast van 2 uur naar 3 uur. Het college van de gemeente Enkhuizen heeft dit besloten omdat zowel winkeliersverenigingen als bezoekers een verzoek hadden ingediend om het parkeren in de blauwe zone te verruimen.

Uit onderzoeken blijkt dat het voor goed functioneren van winkelgebieden het van belang is dat het parkeren zo min mogelijk als een belemmering werkt. Een veel gehoorde opmerking van zowel de winkeliers als bezoekers is dat een periode van 2 uur in veel situaties te kort is om te winkelen in Enkhuizen.

Voor alle parkeerschijfzones, uitgezonderd het parkeerterrein aan de Molenweg (Albert Heijnplein) en het Dirck Chinaplein, geldt de verruiming welke per direct ingaat. Vanaf 3 november wordt de bebording aangepast, ‘Het verruimen van de parkeerduur is een pilot. In 2015 zullen wij het gehele parkeerbeleid evalueren, waarin we dit meenemen’, aldus wethouder Klaas Kok.