REGIO – Het verzuim onder werkzame Nederlanders is dit jaar gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van Flycatcher wat tevens overeenkomt met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Opvallend in het onderzoek: verzuim wordt direct beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk. Het verzuim blijkt dus niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen.

Bijna een vijfde van de werkzame Nederlanders heeft het afgelopen jaar meer dan zes dagen verzuimd. Onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk lag het verzuim beduidend lager dan onder minder betrokken medewerkers. Bovendien blijkt werkdruk een rol te spelen bij verzuim. Bij een lagere betrokkenheid in combinatie met een hoge werkdruk, is het verzuim zelfs bijna twee keer zo hoog als bij werknemers met een hoge betrokkenheid. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de ervaren werkdruk niet is veranderd ten opzichte van vorig jaar en daarmee een belangrijk aandachtspunt blijft.

2,6 miljard besparen
Werkgevers zouden samen 2,6 miljard kunnen besparen als het ziekteverzuim met een procent daalt. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 400 euro per werknemer per jaar. Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn gebaat bij betrokken medewerkers. Betrokkenheid hangt vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden. Om het verzuim de komende jaren op hetzelfde niveau te houden of te verlagen, is het dus belangrijk voor werkgevers aandacht te schenken aan betrokkenheid en werkdruk.

Vertrekintentie
Een andere opvallende uitkomst uit het Flycatcher onderzoek is het sterke verband tussen verzuim en vertrekintentie: het verzuim onder werknemers die een andere baan overwegen ligt 25 procent hoger dan onder werknemers die geen andere baan overwegen. Ten opzichte van vorige jaren blijkt de vertrekintentie overigens toegenomen. Vooral werknemers die weinig plezier en afwisseling in hun werk ervaren, overwegen een andere baan te gaan zoeken.

Tevreden werknemers
Overigens blijkt de Nederlandse werknemer nog steeds even tevreden met hun baan als de afgelopen jaren: gemiddeld geven ze het werken bij hun organisatie een 7,3.

 

Bron: Briskmagazine.nl