REGIO – Steeds meer uitzendondernemingen bemiddelen zzp’ers. Op dit moment bemiddelt 42% van de ABU-leden (Algemene Bond Uitzendondernemingen) zzp’ers. Daarnaast is er een groep van 20% die op dit moment nog geen zzp’ers bemiddelt, maar dit volgend jaar wél van plan is.

De bureaus treden met name op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en de zzp’er en bieden daarnaast meestal administratieve ondersteuning. Ruim een derde biedt dienstverlening in de vorm van advies, werving & selectie, vakbekwaamheid en opleiden. Als het om dienstverlening door de uitzendorganisatie gaat, hebben de zzp’ers met name behoefte aan opdrachten, snelle betaling en administratieve ontzorging. Opdrachtgevers hebben volgens de uitzendbureaus behoefte aan een goede matching van vraag en aanbod, risicodekking en eveneens administratieve ontzorging. De top 6 van vakgebieden waarin zzp’ers die door ABU-leden worden bemiddeld werken, zijn technisch (40%), bouw (27%), projectmanagement (19%), gezondheidzorg (19%), transport/logistiek (17%) en IT/software development (15%).

Het merendeel van de bureaus is van mening dat de VAR goed functioneert. Uitzendbureaus verwachten problemen als gevolg van de voorgestelde Wet Beschikking geen loonheffing (BGL).  Bijna 40% verwacht dat de BGL gaat zorgen voor minder inzet van zzp’ers. Bijna een derde (31%) denkt dat de BGL meer zekerheid zal bieden voor de opdrachtgever, maar ruim een kwart (27%) denkt dat dit juist niet zo is. Ook verwacht 31% duidelijk meer administratieve lasten na invoering van de BGL.