REGIO – ‘De kosten van de aanscherping van de emissieplafonds zijn hoger dan de Europese Commissie voorspiegelt,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De aanscherping zal € 400 miljoen kosten in plaats van 63 miljoen. Een deel van dit bedrag wordt neergelegd bij het bedrijfsleven. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de commissie het verschil in de berekeningen moet onderzoeken.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie deCleain Air Policy Package, hierin is een schatting gemaakt van de kosten die lidstaten moeten maken om zich aan de nieuwe normen te halen. De Nederlandse kosten van 63 miljoen euro per jaar vallen relatief gunstig uit doordat Nederland al veel maatregelen heeft genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit eerste berekeningen van het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving blijkt echter dat de kosten veel hoger liggen.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verschil in de berekeningen onaanvaardbaar groot. Volgens hen komt de concurrentiepositie van bedrijven hierdoor verder onder druk te staan. De ondernemingsorganisaties onderschrijven het belang van schone lucht voor mens en natuur, maar hechten ook aan de economische haalbaarheid van de reductievoorstellen.