REGIO – De totale kosten van het toonbankbetalingsverkeer in de detailhandel, horeca, tankstationbranche en ambulante handel samen zijn in 2014 met €47 miljoen gedaald tot €1,3 miljard. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2012. De kosten van een pinbetaling zijn de laatste jaren gedaald, contante betalingen zijn duurder geworden. Dit blijkt uit het onderzoek dat Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen deed.

Een gemiddelde contante betaling kost een ondernemer €0,25, een gemiddelde pinbetaling €0,19. Ten opzichte van de vorige meting in 2012 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen licht gestegen en die van pinbetalingen iets gedaald. Er zijn verschillen tussen de onderzochte sectoren, maar de trend dat een gemiddelde contante betaling duurder is geworden en een gemiddelde pinbetaling goedkoper, is te zien in alle vier de sectoren. Betaling met een creditcard is overigens gemiddeld het duurst.

Detailhandel en tankstations meest efficiënt
Wanneer de totale kosten worden uitgesplitst naar sectoren dan is te zien dat de totale kosten in de detailhandel en bij tankstations daalden ten opzichte van de vorige meting (2012), in de horeca gelijk bleven (bij toename van het aantal betalingen en omzet) en in de ambulante handel stegen. Drie van de vier onderzochte sectoren werken dus steeds efficiënter. Voor de ambulante handel is er nog veel winst te behalen door snellere transactie-afhandelingen en reductie van contant geld.

Mijlpaal: pinnen haalt contant betalen in bij detailhandel en tankstations
Het totale aantal transacties in het toonbankbetalingsverkeer steeg ten opzichte van 2012 met 2% (5,8 miljard). Daarbinnen steeg het aantal pintransacties met 22% en daalden contante transacties met 13%. Deze beweging zien we in alle sectoren en had een gunstig effect op de kostenontwikkeling. Er zijn twee mijlpalen: zowel in de detailhandel als in de tankstations wordt in 2014 voor het eerst meer gepind dan contant betaald. Als we alleen kijken naar het aantal pinbetalingen en contante betalingen van toonbankinstellingen in 2014, dan is die verhouding 47% pinbetalingen en 53% contant.

Acceptatiegraad betaalmiddelen
Met contant geld kunnen klanten nagenoeg overal terecht. Dat geldt inmiddels ook steeds meer voor de pinpas: binnen het grootwinkelbedrijf en bij tankstations accepteert elke vestiging de pinpas, in het MKB doen bijna alle detailhandelsbedrijven dat (97%) en in de horeca vier op de vijf vestigingen. De ambulante handel laat in 2014 een groei zien naar 55% van de locaties. Het gebruik van creditcards is sterk gestegen, maar blijft in vergelijking met het buitenland beperkt (1,7% van de transacties).

Verdere besparing door contactloos betalen
Wanneer het aantal contactloze betalingen toeneemt, loopt de besparing verder op. In 2014 is het aandeel contactloos betalen in het totale aantal pinbetalingen nog maar circa 0,5%. Gemiddeld is een contactloze betaling 10 seconden sneller dan een gewone betaling. Berekeningen laten zien dat een contactloze betaling gemiddeld €0,15 kost en dat een groei van het aandeel van contactloze pinbetalingen naar 20% van alle pinbetalingen een besparing oplevert van €22 miljoen.

Bron: Panteia