HOORN – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Hoorn organiseren op donderdag 3 juli een informatiemarkt in schouwburg het Park over het stadsstrand bij de Grote Waal en de ontwikkelingen langs de Westerdijk. Geïnteresseerden zijn welkom om kennis te nemen van en te reageren op de globale plannen.

De komende jaren worden de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dit om de dijken voor de komende 50 jaar veilig te maken. De gemeente Hoorn en HHNK zien de noodzakelijke dijkversterking als een ideale kans om de dijk ook aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Onder meer door de aanleg van een stadsstrand en het aantrekkelijker maken van de Westerdijk.

Tijdens de bewonersbijeenkomst worden de globale plannen voor de Hoornse kust met inwoners eb belanghebbenden besproken. Ook wil de gemeente reacties en wensen inventariseren. De bewoners aan de dijk (tussen de Galgenbocht en Visserseiland) zijn door de gemeente persoonlijk uitgenodigd. Maar ook andere inwoners of geïnteresseerde partijen zijn van harte welkom.

Informatiemarkt
De bijeenkomst start om 20:00 uur (inloop 19:30 uur) met een korte introductie van wethouder Ben Tap van Economische Zaken. Daarna volgt een informatiemarkt. Bij verschillende ‘marktkramen’ vertellen experts van HHNK en de gemeente over de globale plannen voor de dijkversterking, het stadsstrand bij de Grote Waal, het aantrekkelijker maken van de Westerdijk en de pilot horecavoorziening op de Westerdijk. Liefhebbers kunnen ook meer te weten komen over de geschiedenis van de Markermeerdijk bij Hoorn.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 30 juni 2014 per e-mail aan markermeerdijken@hhnk.nl, met als onderwerp ‘Informatiemarkt stadsstrand’.