Perfecte setting voor reflectie, nieuwe ideeën en plannen

In de bijzondere setting van het Poldermuseum in Heerhugowaard vond in september de Nazomer-BBQ van Huis van het Werk plaats. Het zomerse evenement bood de partners, experts, leveranciers en relaties van de HR-netwerkorganisatie alle gelegenheid voor reflectie, nieuwe ideeën en plannen.

Hoe voorkomen we leegloop van bedrijven en het vertrek van talenten uit onze regio? Hoe krijgen en behouden we het juiste talent voor werkgevers? Hoe benutten we het volledige potentieel van al onze (toekomstige) werknemers? Hoe communiceren we als ondernemers met overheid en onderwijs? En hoe kunnen we optimaal van subsidieregelingen profiteren? Op deze en andere HR-gerelateerde vragen en uitdagingen helpt Huis van het Werk als HR-netwerkorganisatie werkgevers, directies en HR-professionals in Noord-Holland Noord een antwoord te vinden.

Verbinding leggen en kennis delen

‘Wij zijn een zelfstandige stichting van regionale werkgevers, opgericht om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is immers altijd effectiever dan losse initiatieven. Huis van het Werk neemt hierin het voortouw namens inmiddels meer dan zeventig partners uit de regio’, vertelt penningmeester Jeroen Erkamp. Hij kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘Een sterke arbeidsmarktregio is voor iedereen een goede zaak. Wij willen daaraan bijdragen door te informeren, verbinden en inspireren en door middel van kennis delen. Op het moment maakt Huis van het Werk een transitie door. Waar we vroeger vooral een strategische inslag hadden, willen we nu ook actuele thema’s omarmen om onze partners daarbij te ondersteunen. De Nazomer-BBQ is een evenement dat zich er bij uitstek voor leent om dergelijke thema’s te bespreken. Ook bood deze happening onze experts de perfecte gelegenheid om de verbinding te leggen en hun kennis te delen met de partners.’

Nuttige informele bijeenkomst

Onlangs mocht Huis van het Werk Lucinda Beemster als nieuwe manager verwelkomen. ‘Op de Nazomer-BBQ heb ik de aanwezige partners en experts voor het eerst ontmoet. Het was voor mij een aangename binnenkomer om daar alvast kennis te maken met een groot deel van de mensen die bij onze organisatie zijn aangesloten. Op 20 september ben ik gestart met mijn taken als manager. Ik richt mij voornamelijk op de algemene bedrijfsvoering, de relevante subsidies en ook vul ik samen met onze relatiemanager Paddy Stegerhoek de thema’s en de evenementen in’, zegt ze enthousiast. ‘Waarom ik het belangrijk vind om nuttige, informele bijeenkomsten te organiseren? Met name vanwege de verbinding die wordt gelegd. Het werkt inspirerend om de zaken waar je tegenaan loopt met vakgenoten te bespreken en van hen te horen hoe zij die oplossen. Daarom nodigen wij werkgevers en HR-professionals ook van harte uit om op 14 november aanstaande aanwezig te zijn bij het event, dat in het teken staat van het persoonlijk ontwikkelplan SLIM leren. Keynote spreker Pedro De Bruyckere zal stilstaan bij de leercultuur van mkb’s. Daarnaast presenteren we de opbrengsten van het SLIM-traject en geven we de deelnemers praktische tips waarmee zij de leercultuur binnen hun organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.’

Meld u aan voor het event ‘Een duik in de leercultuur van MKB’s: SLIM leren’ via: huisvanhetwerk.nl/agenda