Huis van het Werk ondersteunt ondernemers met eigen academie

 ‘Voor jou tien anderen. Daar is het gaat gat van de deur!’ De tijd dat werkgevers hun personeel zo makkelijk de laan uit konden sturen, ligt gelukkig allang achter ons. ,,Het is nu eerder omgekeerd,’’ zegt Linne van  Straten, directeur van Stichting Huis van het Werk: ,,Veel werknemers kunnen nu tegen hun baas zeggen ‘voor jou tien anderen’. Nooit eerder was er zo’n tekort op de arbeidsmarkt als nu.’’

Het Huis van het Werk (HvhW) informeert, verbindt, inspireert en deelt kennis in Noord-Holland-Noord met én voor HR-professionals, -directie, -managers en werkgevers.

Op de arbeidsmarkt begint het nieuwe jaar voor HvhW gelijk spectaculair want nog nooit was de werkloosheid in Noord-Holland-Noord zo laag als nu. Werkgevers moeten daarom harder knokken dan ooit om personeel naar binnen te halen. Linne: ,,Het tekort aan goed personeel kost de werkgever tegenwoordig gewoon geld. Ondernemers kunnen  niet meer alles doen wat nodig is. Daar staat tegenover dat werknemers steeds vaker banen krijgen aangeboden. Met de juiste ‘skills’ heb je de goede banen voor het uitkiezen. Werkgevers moeten zich daarom ingrijpend aanpassen aan die volstrekt nieuwe situatie, ook als ze mensen werven. Met een uitnodiging om een sollicitatiebrief te schrijven en een CV mee te sturen, kom je er niet meer. Je moet het de gegadigden zo makkelijk mogelijk maken. Bijvoorbeeld door ze meteen op gesprek uit te nodigen.’’

De krapte op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de werkloosheidscijfers. In december 2022 lag het aantal mensen met een WW-uitkering in deze regio 22,2 procent lager dan een jaar eerder. Linne ligt toe: ,,De werkeloosheid is met 3,5 procent historisch laag. Het is heel positief dat iedereen die kan werken wel zo’n beetje uit de kaartenbakken is gehaald. Mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt moeten we op een humane manier nog mee zien te krijgen, maar de menselijke maat staat voorop. Juist voor deze groep heeft Participatiewet slecht uitgepakt. Dat steeds meer beschut verdwijnt, is daar een triest voorbeeld van.’’

Leven Lang Ontwikkelen

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ook werkgevers in West-Friesland steeds meer parten. Jongeren wisselen sneller van baan en trekken eerder richting Groot-Amsterdam. Via hun eigen academie wil het Huis van het Werk werkgevers uit de regio ondersteunen zichzelf aantrekkelijker te maken voor hun medewerkers. Linne: ,,Het is makkelijker, effectiever en goedkoper te  investeren in het behoud van je eigen talent dan nieuwe mensen te werven, opnieuw in te werken en op te leiden. Leven Lang Ontwikkelen is hiervoor de leidraad: een win-win voor werknemer én werkgever. De werknemer wordt ook in staat gesteld mee te groeien met de continue veranderingen en aanpassingen in de werkprocessen. Maar er is ook gebleken dat blijven ontwikkelen mensen gelukkig maakt. Mensen die regelmatig blijven leren hebben gemiddeld meer plezier in hun werk. Ze presteren beter, voelen zich gezonder en kijken met vertrouwen naar de toekomst en hun carrière.’’

Academie

Bij de stichting  zijn inmiddels 73 ondernemers aangesloten. Samen goed voor ruim 40.000 arbeidsplaatsen in Noord-Holland-Noord. Meedoen aan levenslang leren? Sluit u aan via: www.huisvanhetwerk.nl Onder het kopje ‘Academie’ vindt u een uitgebreid programma-aanbod dat in het teken staat ‘Leven Lang Ontwikkelen’ waarmee werkgevers hun werknemers beter kunnen boeien, binden en behouden. Het aanbod is ook gericht op werknemers die willen blijven werken aan hun ontwikkeling.