Overal in Noord-Holland Noord wordt gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd. Op de ene plek komen bouwmaterialen vrij en op de andere plek zijn juist bouwmaterialen nodig. Wat als je van deze stromen een gesloten keten kunt maken? Onder aanvoering van Circulair Westfriesland, Provincie Noord-Holland en GO-NH wordt een poging gedaan.

Tijdens de eerste sessie ligt er een gigantische kaart van Noord-Holland Noord op de grond. Gebouwbeheerders van woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en bouwpartners buigen zich erover. Met gekleurde post-its geven zij aan waarvoor zover zij weten in de regio sloop- en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd (blauw) en waar nieuwbouwprojecten (oranje).

Post-its plakken

“De bedoeling is om blauw en oranje aan elkaar te matchen; dat het bouwafval van het een zoveel mogelijk de grondstof voor het ander wordt”, vertelt Fanauw Hoppe, ketenaanjager circulaire bouw bij provincie Noord-Holland. Niet dat het zo makkelijk gaat. “Al die (sloop)materialen moeten eerst nog wel opgewerkt en gecertificeerd worden voor hun nieuwe toepassing”, vult Barbara Harskamp, coördinator Circulair Westfriesland, aan.

Als de post-its zijn geplakt zie je meteen de mogelijkheden in de lijn Uitgeest, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. Hier vinden veel bouwactiviteiten plaats. Vervolgens brengt de groep in kaart welke materiaalstromen er zijn en welke circulaire ketens daaromheen al ontstaan zijn. Het resultaat is verrassend positief, vindt Barbara. “Van de honderd geïdentificeerde stromen zijn circa 46 ketens gesloten.”

Quick-scan

Het streven is om het beeld nog vollediger te maken. “Dit is een quick-scan”, stelt Fanauw Hoppe. “Kunnen we bijvoorbeeld het materiaal dat vrijkomt bij het planmatig onderhoud van woningcorporaties in dit plaatje brengen?”

Daarnaast wordt in volgende sessies de nieuwe definitie van een circulaire keten (volgens iso 59005) geanalyseerd en ingezoomd op de gewenste circulaire infrastructuur. Moeten we, strak geregisseerd, op lokaal niveau sloop en nieuwbouw bij elkaar brengen of is het verstandiger om op grotere schaal te opereren en de markt haar werk te laten doen? Barbara: “Uiteindelijk leiden deze bijeenkomsten tot een strategie en concrete wegwijzer om tot materiaalketens te komen. Die zijn in maart in concept klaar.”

Circulair Westfriesland stimuleert de circulaire economie in Westfriesland. Wil je als ondernemer of kennisinstelling ook een bijdrage leveren? Neem contact op met Barbara Harskamp, mobiel: 06 194 686 63, e-mail: info@circulairwestfriesland.nl. Kijk ook op www.circulairwestfriesland.nl.