De afgelopen maanden heeft de HOC, samen met OSH en HOF, veelvuldig contact gehad met de gemeente Hoorn. Zo zijn we aanwezig geweest bij het periodieke overleg tussen gemeente en bedrijfsleven en hebben we deelgenomen aan diverse bijeenkomsten rondom de opzet van een nieuw parkeerbeleid. Onderstaand een overzicht van de ‘lopende zaken’.

Poort van Hoorn

De besluitvorming rondom de Poort van Hoorn komt in een eindfase. Op 24 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de ambities en uitgangspunten van de Poort van Hoorn. Samen met de HOF is schriftelijk aangedrongen op snelle besluitvorming. In reactie daarop heeft wethouder Bashara aangegeven te verwachten dat veel besluiten in 2020 zullen worden genomen.

Parkeerbeleid

Een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad is in de maak. Rekening houdend met de ontwikkelingen bij de Poort van Hoorn, mobiliteit in de toekomst, maar vooral ook met de belangen voor de ondernemers in de binnenstad. Afwegingen over wel of niet betaald parkeren, gastvrijheid van de stad, benodigd aantal parkeerplaatsen enz.. Besluitvorming wordt verwacht voor de zomer van 2020.

Binnenstadmanagement

De binnenstad van Hoorn staat onder druk. Leegstand, dalende omzetten, minder winkelaanbod. Om de kwaliteit van de binnenstad te waarborgen pleiten de OSH en HOC voor een ‘citymanager’. Dat is budgettair helaas nog niet haalbaar, maar hopelijk vanaf 2021 wel.

Reclamebelasting

Op 31 december 2020 komt een einde aan de reclamebelasting en wordt een nieuwe methode ingevoerd. Advies vanuit de HOC aan de gemeenteraad is een heffing op basis van de WOZ-waarde als toeslag op de OZB. Dat heeft ook de voorkeur van het college van B&W, die een voorstel daarvoor aan de gemeenteraad hebben gestuurd. Besluitvorming door de gemeenteraad volgt op korte termijn.

Fluitschip

Een levensgroot fluitschip van afvalplastic, met een lengte van 50 meter en een gewicht van 350.000 kilo. Dat is wat initiatiefnemer Edwin ter Velde gaat bouwen in Hoorn. Een prachtig project die de geschiedenis van Hoorn verbindt met de milieuvraagstukken van vandaag. Wil je meedoen als strandjutter om zoveel mogelijk afval te verzamelen? Meld je dan hier aan: www.hochoorn.nl