Zevenhuis, Westfrisia, Hoorn 80: bedrijfsruimte is schaars. Zowel in bestaande als nieuwbouw is er beperkt aanbod. HOC bestuurslid Paul Moerkamp, in het dagelijks leven bedrijfsmakelaar bij Van Overbeek Bedrijfsmakelaars: “De coronacrisis lijkt relatief weinig effect gehad te hebben op ondernemers op deze bedrijventerreinen. Het grootste deel is er doorheen gemarcheerd.”

Uit een inventarisatie onder ondernemers naar hun vestigingsbehoeften blijkt dat de ligging nabij Rijksweg A7 of de Westfrisiaweg een belangrijk speerpunt is. Dat verklaart onder meer de populariteit van Zevenhuis. Paul Moerkamp: “De Westfrisiaweg heeft een impuls aan de regionale economie gegeven. Mede als resultaat van de relatief lage rentestand is er bijvoorbeeld op dit moment nagenoeg geen bedrijfsruimte van circa 1.000 vierkante meter of meer te verkrijgen. Enkel een aantal units in bedrijfsverzamelgebouwen, aangekocht door beleggers, zijn nog te huur of te koop.” In de geplande nieuwbouw is er een knelpunt: de aanleg van de stroomvoorziening. “Liander en de provincie onderkennen dit probleem en acteren oplossingsgericht om het recht te trekken.”

Bezettingsgraad hoog

“Nieuwbouw is relatief duur, maar heeft als voordeel dat je het naar eigen wensen, qua logistiek en energiezuinigheid zelf kunt inrichten. De vraagprijzen voor bestaand vastgoed liggen lager. Maar ook dit ligt goed in de markt. Kijk naar Hoorn 80. Dankzij het Parkmanagement van de HOC is er cameratoezicht gekomen, is de Kernweg gerevitaliseerd en zijn de gevelaanzichten met provinciesubsidie op onderdelen gemoderniseerd. Op Westfrisia is de bezettingsgraad eveneens hoog. Bottleneck is dat de stroomtoevoer beperkt kan worden verhoogd. En wie heeft ingezet op zonnepanelen, bemerkt dat energie niet altijd kan worden terug geleverd aan het net. Dit staat haaks op de ambities.”

Goed vestigingsklimaat bieden

Als bedrijfsmakelaar ziet Paul dat er afgelopen jaar veel transacties zijn geweest: “De meeste leegstaande panden hebben een bestemming gekregen, zonder dat er uitbreidingen van bedrijventerreinen zijn bijgekomen. We zijn hierover in gesprek met de provincie. Qua kantoorruimte is er ook beperkt aanbod, maar ook weinig vraag. De voorraad is onder meer teruggelopen, omdat meerdere kantoren getransformeerd zijn tot woningen. Dus als we kijken naar de totale vastgoedmarkt, dan is dit aanbod zorgelijk. We zouden niet graag zien dat ondernemingen noodgedwongen vertrekken. Als HOC zeggen we daarom: laten we ondernemers blijven faciliteren met een goed vestigingsklimaat en gefaseerd uitgeven van bedrijventerreinen. Zo kunnen we in de toekomst vraag en aanbod op elkaar afstemmen.”