REGIO – Het mooie weer, het Wereldkampioenschap voetbal en het verbeterde consumentenvertrouwen zorgen ervoor dat de horeca weer opleeft. Ook het feit dat steeds meer Nederlands een vakantie in eigen land willen doorbrengen, geeft de branche moet. Toch blijft het flink aanpakken voor de horecaondernemers en moeten zij goed naar de kosten kijken. De SRA biedt hiervoor een gratis Horecascan, waarmee de ondernemers direct inzicht krijgen in hun financiële positie en hun positie ten opzichte van concullega’s.

Ondanks de veelbelovende start van 2014, blijft het moeilijk voor horecaondernemers. Het aantal faillissementen is in de eerste vier maanden van dit jaar opnieuw gestegen. Ook staan de volumes van Nederlandse horecaondernemingen nog steeds onder druk. Met het invullen van de scan krijgen ondernemers inzicht in branchespecifieke kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken zoals overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. De Horecascan levert de ondernemer naast een algemene benchmark ook aandachtspunten voor zijn bedrijfsvoering en een persoonlijk advies op.

De scan richt zich met name op hotels, drink- en eetgelegenheden. De scan vraagt specifieke informatie over brutomarges en personeelskosten. De cijfers worden vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht, waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld. Verder wordt er gevraagd een prognose te geven over de verwachte omzet- en winstontwikkeling, personeelskosten en financieringsbehoefte. Deze informatie wordt gebenchmarkt. De scan is te vinden op de website van SRA.

 

Bron: Briskmagazine