REGIO – Het aantal vrouwelijk zzp’ers is sinds 1996 met 133 procent gegroeid. In 1996 waren er nog 120.000 vrouwelijke zzp’ers, inmiddels zijn dit er 280.000. Het aantal mannelijke zzp’ers nam minder hard toe. Dit aantal groeide met 84 procent. Het totale aantal zzp’rs is tussen 1996 en 2014 verdubbeld van 397.000 naar 791.000 personen. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Rotterdam in opdracht van Atria.

Samenwonen en de zorg voor minderjarige kinderen hangen bij vrouwen positief samen met het zzp-schap. “Dit zou kunnen betekenen dat vrouwen vaker zzp’er zijn vanwege de combinatie arbeid en zorg dan mannen”, aldus het onderzoek. Mannelijke zzp’ers zijn vaker hoofdkostwinner dan vrouwelijke zzp’ers, namelijk in respectievelijk 83,9 procent en 42,2 procent van de gevallen.

Over het algemeen ervaren vrouwen het ondernemerschap meer dan mannen als riskant. Vrouwen geven de voorkeur aan loondienst. De meeste vrouwelijke zzp’ers zijn te vinden in de leeftijdscategorieën 45 tot 44 jaar en 35 tot 45 jaar. Daarnaast blijkt dat mensen meer dan vroeger het geval was aan het begin of juist aan het einde van hun loopbaan voor zichzelf beginnen. Dit laatste zou deels verklaard kunnen worden doordat ouderen na ontslag moeilijker een baan in loondienst vinden