REGIO – De financiële positie van mkb’ers wordt langzamerhand weer sterker. Naar verwachting zullen midden- en kleinbedrijven dit jaar en volgend jaar verder groeien. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia.

Volgens Panteia zit de meeste groei in de industriële sector. Deze sector zal profiteren van zijn internationale karakter en de aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Maar ook de bouw toont tekenen van herstel door de zachte winter en de teruggekeerde rust op de huizenmarkt. Daarentegen blijft het voor dienstverlenende bedrijven de komende jaren nog moeilijk. Dit komt omdat hun klanten kritisch zijn welke diensten zij echt nodig hebben.

Groei vaste activa
Panteia verwacht zowel in 2014 als in 2015 een groei in de vaste activa. Deze groei zal echter bij het mkb beperkter zijn dan bij grotere bedrijven. Dit komt mede doordat het voor mkb’ers lastig is en blijft om krediet te verkrijgen. Vooral voor kleinere bedrijven is dit lastig.

Mkb’ers proberen hun werkkapitaal weer op niveau te brengen en breiden hun voorraden weer uit. Het werkkapitaal is het bedrag dat een onderneming nodig heeft om te kunnen draaien. Relatief gezien hebben mkb-bedrijven meer vlottende activa dan grotere bedrijven. Zo houden mkb’ers meer voorraden aan, hebben meer kortlopende vorderingen uitstaan en hebben ze meer liquiditeit in kas. Dit heeft met name te maken met de omvang van de bedrijven en het grotere risico om failliet te gaan. Verder is het voor mkb’ers lastiger om hun debiteuren onder druk te zetten om op tijd te betalen, omdat ze bang zijn deze klanten daardoor kwijt te raken.

 

Bron: Nuzakelijk