ENKHUIZEN – Een grote meerderheid van de inwoners van Enkhuizen is voor een herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand. Maar liefst 70 procent van de inwoners blijkt positief tegenover de plannen te staan.

Dit blijkt uit een uitgebreide enquête die uitgevoerd is door I & O Research. Het merendeel van de inwoners is bekend met de herontwikkelingsplannen van de gemeente. Het doel van de herontwikkeling van het recreatieoord, is de locatie voor toeristen en bewoners van Enkhuizen en omgeving, te vergroten en te versterken. Het gebied dient aantrekkelijker gemaakt te worden voor dag- en verblijfsrecreatie, gedurende alle seizoenen van het jaar. Zeven op de tien inwoners vindt het een goede zaak dat de herontwikkeling van het gebied gestimuleerd wordt. De respondenten menen dat dit een belangrijke impuls is voor de lokale economie. Toch zijn de meningen over een regionale functie verdeeld. De Enkhuizers zien Enkuizer zand vooral als een lokale voorziening en geloven minder in een regionale functie voor het gebied.

Een derde geeft huidig Enkhuizer Zand onvoldoende
Op dit moment geven de inwoners het gebied het cijfer 6,1. Bijna een derde geeft Enkhuizer Zand een onvoldoende. Het kleine strand en het achterstallige onderhoud van de omgeving zijn de minpunten van het gebied. Over de natuurlijke omgeving, de aanwezigheid van de ligweide, het strand en Sprookjeswonderland zijn de Enkhuizers wel positief. Opvallend is dat ouderen positiever over het gebied zijn dan jongeren.

Plannen beoordeeld met 6,9
De herontwikkelingsplannen voor Enkhuizer Zand worden door de inwoners beoordeeld met een 6,9. Volgens de Enkhuizers zouden de meeste onderdelen uit het huidige gebied moeten blijven bestaan. Het grootste gedeelte van de inwoners is voor de uitbreiding van het strand. Ook zou bijna de helft het prima vinden als Sprookjeswonderland nog groter wordt. De komst van recreatiewoningen en de verdwijning van het grasland voor de camping met seizoenplaatsen worden minder gewaardeerd. Toch begrijpt het grootste deel van de inwoners wel enigszins dat de recreatiewoningen moeten komen om de herontwikkeling te financieren. Als deze woningen er komen, zouden deze gebouwd moeten worden in de stijl van Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum. Maar ook de stijl van Sprookjeswonderland is een optie, aldus de inwoners.

Wandelpaden en fietsroutes
Wandelpaden en fietsroutes zouden het recreatieoord aantrekkelijker maken voor de toeristen, menen de Enkhuizers. Ook goede voorzieningen als toiletten, bankjes en verlichting zijn belangrijk.  Daarnaast zouden een buitenbad, horeca en (water)sportvoorzieningen bijdragen aan deze aantrekkelijkheid. Opvallend is dat jongeren watersportverhuur belangrijker vinden dan ouderen.

Vaker bezoeken
Driekwart van de inwoners heeft Enkhuizer Zand in de afgelopen twee jaar wel eens bezocht. Bijna de helft verwacht dat ze na de herontwikkeling het gebied vaker gaan bezoeken.

Enkhuizer Stadspanel
Aan de enquête hebben 414 inwoners (leden van het Stadspanel) meegenomen. Het Enkhuizer stadspanel is een instrument waarmee periodiek peilingen worden gedaan naar de mening van de inwoners van Enkhuizen over uiteenlopende onderwerpen. Via de website van de gemeente Enkhuizen kunnen inwoners zich aanmelden voor het panel. De uitkomsten zijn representatief voor alle inwoners van de gemeente Enkhuizen.