REGIO – De stichting Bevordering Asbestsanering Agro- en MKB Bedrijfsgebouwen maakt een stappenplan om asbestsanering van boerderijen en (agrarische) bedrijfsgebouwen gezamenlijk aan te pakken. In Nederland zijn ongeveer 130 miljoen m2 asbesthoudende daken en gevelpanelen, waarvan driekwart op boerderijen en (agrarische) bedrijfsgebouwen. De daken verouderen of raken beschadigd, waardoor asbest vrij komt. Het pilotproject in West-Friesland is de startactiviteit van de stichting.

Binnen het pilotproject worden asbestsanering en plaatsing van nieuwe daken gerealiseerd door werkzaamheden te clusteren en aan te besteden. Ria Huisman is voorzitter van de stichting: “Met de stichting willen we het probleem van verwerende asbestdaken op agrarische en MKB bedrijfsgebouwen aanpakken. Hiervoor ontwikkelen we een stappenplan waarin we de asbestsanering en het plaatsen van nieuwe daken clusteren en aanbesteden. Een nieuwe werkwijze voor de sector, die ingezet kan worden voor soortgelijke projecten in Nederland.”

Inventarisatie belangstelling
Als eerste stap inventariseert de stichting de belangstelling van de West-Friese ondernemers voor de verwijdering van asbest. Hiervoor hebben zij een vragenlijst ontwikkeld. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. De bestekken voor aanbesteding van de inventarisatie, asbestsanering en het plaatsen van een nieuw dak worden gemaakt. Ten slotte komt er een communicatieplan in afstemming met gemeenten, provincie en arbeidsinspectie.

Subsidies
De overheid wil bevorderen dat asbestdaken worden vervangen en heeft daarom een aantal regels ingesteld. Sinds maart 2010 is er voor bedrijven de mogelijkheid van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vrije afschrijving Milieu-investeringen (EAI). Sinds 1 juli 2012 kan voor het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering VAMIL worden aangevraagd.

Kijk voor meer informatie eens op www.verwijderasbest.nu