De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Hoorn en de regio Westfriesland zijn in een paar maanden tijd honderdtachtig graden gedraaid. In februari was het aantal openstaande vacatures hoger dan het aantal werklozen. Werkgevers in de stad haalden alles uit de kast om vacatures vervuld te krijgen.

Toen kwam het coronavirus. De effecten hebben genadeloos toegeslagen in de horeca-, recreatie- en cultuursector, de detailhandel, sierteeltsector en uitzendsector. Veel bedrijven in andere in- en exportafhankelijke sectoren, zoals de maakindustrie zullen met een vertraging te maken krijgen met een sterkere terugval in de productie (bron Metaalunie). De aandacht voor het arbeidsmarktvraagstuk blijft onveranderd belangrijk, maar vanuit een ander vertrekpunt.

Voor de coronacrisis werkte de gemeente Hoorn vanuit het sociale domein al samen met WerkSaam aan het arbeidsmarktvraagstuk gericht op mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. De verhoging van de arbeidsparticipatie was en blijft een middel om aan de vraag op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. Er is een jongerenloket dat jongeren ondersteunt die het even niet weten wat te doen qua werk of school. Het jongerenloket werkt nauw samen met het onderwijs, WerkSaam en werkgevers.

En zo zijn er meer initiatieven. De gemeenteraad heeft gevraagd om het arbeidsmarktvraagstuk in brede zin samen te voegen onder een programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. Het programma moet ervoor zorgen dat de vraagstukken meer integraal, vanuit zowel het sociale domein als vanuit het economische domein benaderd worden. Versterking van de samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, (beroeps)onderwijs en de gemeente is hierbij van belang.  Regionale samenwerking binnen het Pact van Westfriesland en bovenregionaal binnen Noord-Holland Noord worden mee gekoppeld.

De rol van de gemeente is afhankelijk van de vraagstukken vanuit de markt en kan faciliterend, coördinerend of regisserend zijn. De gemeente heeft een netwerkregisseur Arbeidsmarkt & Onderwijs benoemd die hierin het voortouw neemt.  De netwerkregisseur zal als een spin in het web werken aan het verbinden van partijen en initiatieven aanjagen die bij de vraag in de markt passen.

Een vraag die zoals gezegd door Corona in een sneltreinvaart is veranderd. Dit vraagt om aangepaste interventies. Zo zal om- en bijscholing van werkzoekenden verhoogde aandacht vragen. Er worden nieuwe vormen van opleiden en onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld.  De vraag vanuit de zo belangrijk gebleken zorgsector zal toenemen. Hoe lossen we dit vraagstuk op? Kortom: uitdagingen genoeg voor een ondernemende overheid samen met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs.

Denk mee over het coronabeleid voor ondernemers

Het coronavirus raakt het bedrijfsleven hard. De Westfriese gemeenten en Rijksoverheid hebben een breed pakket hulpmaatregelen opgesteld. Duizenden ondernemers hebben hier een brief over ontvangen. Accountmanagers hebben met honderden ondernemers gesproken over de gevolgen voor hun bedrijf.

Om ondernemers zo goed mogelijk te kunnen helpen, willen we alle ontwikkelingen en sentimenten onder ondernemers in heel Westfriesland zo goed mogelijk monitoren. We willen meer informatie verzamelen en de trends per branche in kaart brengen. Dan kunnen we het bedrijfsleven in Westfriesland nog gerichter helpen. Zo krijgen we een beeld of de ondernemers maatregelen daadwerkelijk helpen en waar aanpassingen noodzakelijk zijn.

Tijdens het onderzoek doen we dit jaar meerdere meetmomenten. Het gaat om zowel het mkb als grote bedrijven in de regio. We combineren telefonisch en online onderzoek. Ook gaat het onderzoeksbureau bedrijven steekproefsgewijs bellen.   De enquête is online in 10 minuten te vullen via www.monitorwf.nl

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Denkt u mee? Zo werken we samen aan een sterke Westfriese economie!

Welkom in het digitale warenhuis!

Bent u al in het digitale warenhuis van Hoorn geweest? Binnen enkele weken zijn ondernemers met steun van de ondernemersclubs en de gemeente een webshop en een keten van gratis bezorging gestart. Ruim driehonderd ondernemers uit Hoorn, Zwaag en Blokker bieden duizenden producten aan. Van vishengels tot boeken, van schilderijen tot kattenvoer en van badpakken tot houtskool voor de barbeque.

Kijk op www.warenhuishoorn.nl! Bestel of sluit je ook aan met je onderneming!