REGIO – Het aantal fusies en overnames is in 2013 verder gedaald naar 342, zo meldt de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee ligt het totaal aantal fusiemeldingen net boven het laagste aantal. In 2009 lag dit totaal nog op 335 meldingen. In 2013 werd zo’n 98 procent van de fusiemeldingen gedaan op initiatief van de fusiepartijen. De overige meldingen werden gedaan nadat SER hierom had gevraagd.

De meeste fusies vonden vorig jaar, net als in 2012, plaats in de industrie. Deze sector had een aandeel van totaal 35 procent. Opvallend was de stijging van het aantal fusies in de dienstensector. In 2012 stond dit aantal nog op 27 procent tegenover 34 procent in 2013. De non-profitsector is goed voor 8 procent van de fusies. Deze sector, kende net als vorig jaar de meeste fusies in de zorgsector.

Bedrijven moeten, in het kader van de SER-fusieregels, plannen omtrent fusie of overname tijdig melden aan zowel de SER als de betrokken vakbonden.