De rente op spaargeld is uitzonderlijk laag. Was een rentestand van 1% een aantal jaar geleden nog ondenkbaar; nu kijkt niemand er meer van op. Met een inflatie van 2% en een vermogensbelasting van 1,2% daalt ons spaargeld in waarde. Toch blijven we stug doorsparen. Wat moeten we anders?

Het is ons waarschijnlijk allemaal met de paplepel ingegoten; sparen is goed. Een appeltje voor de dorst, wie wat bewaart heeft wat. En er is wat voor te zeggen; spaargeld is prettig. Het geeft zekerheid. Het staat voor je klaar op het moment dat je het nodig hebt. Financiële adviseurs zijn dan ook de laatste die het sparen pertinent afraden. Jeroen Swerissen van Financieel Planburo De Leilinde ziet geen ‘slim’ of ‘dom’ in het wel of niet sparen. ‘De meeste spaarders willen gewoonweg geen risico lopen met hun geld. Ze nemen dan voor lief dat de rente soms laag is.’ Léo nSlijkerman van Slijkerman Financiële Planning snapt de spaarder  ook moeiteloos. ‘Men ziet een banksaldo voor zich dat toeneemt. Dat is prettig. Maar’, pleit hij, ‘dat groeiende saldo betekent geen toename in je toekomstige bestedingsruimte. Door de inflatie en de vermogensbelasting moet spaargeld minimaal 3,2% rente opleveren om zijn waarde te behouden.’ En dat redden we op het moment bij lange na niet.

Schuldvraag
Dat de rente zo historisch laag is, heeft verschillende redenen. Sommigen wijzen beschuldigend naar de Europese Centrale Bank die het geld spotgoedkoop aan de banken aanbiedt. Ted den Ouden van Noordam Vermogensbeheer nuanceert dit: ‘De ECB wilde het schip varende houden. Er moest op een gegeven moment iets gebeuren, anders zouden de banken omvallen. De ware oorzaken liggen natuurlijk áchter de ingrepen van de ECB. We hebben met zijn allen veel uitgegeven, de overwaarde van onze huizen gebruikt en de banken waren scheutig met hypotheken en andere leningen. Het is een combinatie van factoren geweest die tot deze situatie hebben geleid.’ Daar sluiten de andere twee financieel planners zich bij aan. ‘Als reactie zijn we ons geld gaan oppotten, zowel particulieren als ondernemers’, vult Swerissen het lijstje aan. ‘Vanuit het bedrijfsleven is er op het moment te weinig vraag naar kapitaal en banken kunnen het geld goedkoop krijgen bij de ECB. Die combinatie zorgt ervoor dat de banken niet staan te springen om ons geld.’ Slijkerman haalt ook aan dat het beleid van de ECB niet altijd het gewenste effect heeft. ‘Kijk in dit kader naar de dalende olieprijs die heeft geleid tot lagere consumentenprijzen. De huidige rentestand is een combinatie van uiteenlopende ontwikkelingen op de geldmarkt en het beleid van de ECB. Die hebben de rentestand in één richting gestuurd: naar beneden.’

Alternatieven
Hoewel de drie financiële breinen begrip hebben voor het feit dat we ondanks alles gewoon blijven sparen, zijn ze het er zonder meer over eens dat er betere bestemmingen zijn voor onze overtollige sommen geld. ‘Natuurlijk is het goed om een bepaalde buffer aan\ spaargeld te hebben, maar geld dat mensen voor langere tijd kunnen “missen”, is beter af in andere beleggingscategorieën’, aldus Den Ouden. ‘Obligaties zijn een optie, maar die leveren ook weinig op deze dagen. Daarnaast kun je je geld op verschillende manieren beleggen. Hoe je dat doet, hangt helemaal van je risicobereidheid af Je kunt je risico spreiden door je vermogen in verschillende fondsen te beleggen. Je kunt ook buiten de aandelenbeurs om in bedrijven participeren. Bijvoorbeeld in kleine, veelbelovende initiatieven. Je kunt met dit ‘private equity’ heel veel verdienen maar je loopt ook het risico al je geld te verliezen. Daar tussenin zitten natuurlijk nog talloze andere opties.’

Naast risicobereidheid zijn ook de toekomstplannen en de financiële positie doorslaggevende factoren bij de keuze van een renderende bestemming voor vermogen. Slijkerman: ‘Je kunt je geld investeren in het verbouwen van je huis of het aflossen van je hypotheek. Je kunt je geld wegzetten voor een goed pensioen of het zo beleggen dat over een paar jaar je kinderen kunnen studeren of een huis kunnen kopen. Er is niet één antwoord op de vraag: wat moet ik met mijn geld doen? Zeker omdat ik regelmatig zie dat mensen die beslissing ook op basis van gevoel nemen in plaats van louter op basis van hun verstand.’

Nabije toekomst
Voorlopig lijkt het in ieder geval verstandig te blijven nadenken over een goede manier om vermogen te beleggen. Een rentestijging hoeven we in de nabije toekomst volgens geen van de drie heren te verwachten. Swerissen verwacht zelfs dat de rente tot een nulniveau of misschien wel daarónder zal dalen. ‘Het geld is eigenlijk een ballast voor de banken omdat ze het goedkoper bij de ECB dan bij de consument kunnen krijgen. Ze zitten gewoon niet op ons geld te wachten. En aangezien de oude sok een slechte optie is, wordt beleggen eigenlijk een must. Of dat nu op de beurs, in je huis of in je pensioen is.’