HOORN – Ben Tap, nieuwe wethouder economische zaken heeft woensdag 2 juli met frisse energie de mouwen opgestroopt en meegeholpen met het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur op het bedrijventerrein Zevenhuis. Een rioleringsdeel is onder de grond aangelegd, waarmee de laatste stap is gezet in het bouwrijp maken. Direct daarna worden de wegen aangelegd en geasfalteerd, de openbare verlichting wordt aangebracht en de waterpartij bij de entree krijgt vorm.

De N23 wordt verdubbeld en de ontsluiting van Zevenhuis met de N23 zal in april 2015 plaatsvinden. Het bedrijventerrein is dan makkelijk te bereiken vanaf de A7. Deze zomer nog begint het eerste bedrijf, MOSO International B.V., met de bouw van hun bedrijfsruimte om zich hier te gaan vestigen en er komt een tankstation. ‘Er zijn goede gesprekken gaande met bedrijven die interesse tonen, maar die gaan niet over één nacht ijs. Er komt natuurlijk ook heel veel bij kijken voor bedrijven en een dergelijke beslissing wordt weloverwogen gedaan. Vragen als: Wat doet de economie?; Wat betekent dit voor de groei van mijn onderneming?; Kunnen we eerst zelf uitbreiden of hebben we toch een ander pand nodig?; Wordt dit dan nieuwbouw? Allemaal vragen waar goed over nagedacht moet worden om tot een goed besluit te komen. Het duurt dan ook lang om deze veelomvattende processen rond te krijgen’; aldus Guido Scholtens.

Fantastische ontwikkeling
Ben Tap: ‘Het is voor Hoorn en de regio een fantastische ontwikkeling dat ondernemers hier kunnen blijven groeien en ook iets nieuws kunnen beginnen en bouwen. Hoorn heeft een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, met goede en complete bedrijventerreinen en voorzieningen. Zevenhuis sluit daar perfect op aan. Als wethouder en ambassadeur van Zevenhuis maak ik me hard voor de versterking van de lokale en regionale economie, maar ook voor de vraagstukken van ondernemers, die uiteindelijk de motor zijn van onze economie.’

Zevenhuis biedt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid tot aan multinationals. Bedrijven en ondernemingen die geloven in co-creatie, ketenwerking en kracht door verbindingen aan te gaan, zullen hier hun nieuwe thuishaven vinden.