REGIO – De realisatie van de banenafspraak uit het sociaal akkoord van 2013 loopt voor de regio Noord-Holland Noord zeer voorspoedig. Uit de laatste cijfers blijkt dat Noord-Holland Noord in 2015 al 85% van de doelstelling heeft gehaald, namelijk 486 extra gecreëerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking tot en met september 2015. De doelstelling tot eind 2016 voor deze regio is 575 extra banen. De Hoornse wethouder Judith de Jong, stuurgroeplid RPA-NHN, is zeer tevreden met deze cijfers: ‘Ik vind het erg positief dat we zo goed op weg zijn met het invullen van de banenafspraak. Juist voor de mensen die een steun in de rug nodig hebben bij het vinden van een baan is het belangrijk dat we ons inzetten voor het realiseren van nog meer plaatsingen.’

De banenafspraak houdt in dat werkgevers voor 2026 landelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Acties om deze doelstelling te realiseren worden georganiseerd vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN), onder de projectnaam Regionaal Werkbedrijf. In het RPA-NHN werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. De Jong: ‘De cijfers tonen aan dat we in onze regio een krachtig samenwerkingsverband hebben, en dat we in staat zijn samen zaken voor elkaar te krijgen. Een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt kan namelijk niet door individuele partijen afzonderlijk gerealiseerd worden.’

Eén aanspreekpunt
Eén van de belangrijke instrumenten voor het Regionaal Werkbedrijf om de 575 (duurzame) plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking te realiseren is het invullen van een eenduidig aanspreekpunt voor werkgevers: het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN). In Noord-Holland Noord is hier hard aan gewerkt. De bekendheid van de dienstverlening van het WSP-NHN is onder de aandacht gebracht via de campagne Smaakmakers (www.onzesmaakmakers.nl), waarin werkgevers van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt andere werkgevers enthousiast maken om deze medewerkers ook een kans te geven in hun bedrijf. Deze campagne is zeer succesvol: maandelijks komen er twee werkgevers met hun verhaal bij en ook andere regio’s in Nederland gaan met de Smaakmakerscampagne van start.