Wilt u de beeldkwaliteit van uw pand verbeteren? Dan is dit het moment! Tot september 2016 kunnen ondernemers van 10 West-Friese bedrijventerreinen aanspraak maken op het Beeldkwaliteitsfonds Westfriese Bedrijventerreinen. Vanuit dit fonds wordt er een bijdrage van 25% – met een maximum van €15.000 – beschikbaar gesteld voor duurzame verbetering van het aanzicht van een bedrijfspand of de directe omgeving.

Provincie Noord-Holland heeft de – mede door de WBG ondersteunde – aanvraag voor een beeldkwaliteitsfonds voor West-Friese bedrijventerreinen goedgekeurd’, vertelt WBG adviseur bedrijventerreinen Gerard Fit. ‘Het fonds is bedoeld om ondernemers op bedrijventerreinen waarop de regeling van toepassing is te stimuleren de beeldkwaliteit van de panden of de directe omgeving te verbeteren. De WBG vindt dit belangrijk omdat een goede beeldkwaliteit een positieve indruk maakt op iedereen – iedereen vindt het fijn om op een mooi bedrijventerrein te werken – en bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat, wat ook belangrijk is voor alle reeds gevestigde ondernemers. Door een goede beeldkwaliteit kan een bedrijventerrein beter concurreren met andere bedrijventerreinen en het komt de vastgoedwaarde ten goede.’ In totaal heeft de Provincie Noord-Holland Noord € 360.000 beschikbaar gesteld voor de bedrijventerreinen Hoorn 80, De Oude Veiling en Gildenweg in Hoorn, Krabbersplaat in Enkhuizen, WFO-Oost, Overspoor Oost, Westerspoor en Spoorstraat in Medemblik en De Veken in Opmeer. Ondernemers kunnen tot september 2016 aanspraak doen op het fonds. Voor ondernemers is het fonds een goede stimulans om iets te doen ter verbetering van de beeldkwaliteit. ‘Ondernemers die de beeldkwaliteit van hun pand willen verbeteren, door bijvoorbeeld een nieuwe gevel te plaatsen, bomen toe te voegen of een haag langs een hek aan te leggen, kunnen 25% van het totale bedrag terugkrijgen uit het fonds. Er geldt echter wel een maximum vergoeding van € 15.000 en een minimum vergoeding van € 1.500.’

Ondersteuning bij aanvraag
Iedere aanvraag wordt getoetst door een toetsingscommissie bestaande uit Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, een bedrijfsfunctionaris van de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is en iemand van de ondernemersvereniging van het betreffende bedrijventerrein. Parkmanagement Hoorn controleert vervolgens of de verbetering wordt uitgevoerd conform de aanvraag en stuurt een betalingsadvies naar het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Maar dat is niet de enige rol van Parkmanagement Hoorn. Gerard: ‘Wij kunnen ondernemers ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag. Sommige ondernemers hebben hier namelijk weinig ervaring mee. Wij kunnen vooraf redelijk inschatten welke aanvragen wel goedgekeurd worden en welke niet. Dit doen we omdat we graag zien dat het hele fonds wordt opgemaakt en dat de beeldkwaliteit van de tien bedrijventerreinen zoveel mogelijk verbeterd wordt!’

Nieuw fonds
Het Beeldkwaliteitsfonds is een nieuw fonds. ‘Voorheen werden er fondsen beschikbaar gesteld voor de revitalisering van een geheel bedrijventerrein. De Provincie stelde zo’n fonds beschikbaar onder de voorwaarde dat ondernemers én gemeentes de rest zouden betalen. Nu de gemeentes in zwaar weer verkeren, hebben zij weinig mogelijkheden revitaliseringen uit te voeren. Dit zou betekenen dat de hele ontwikkeling voor bedrijventerreinen die wij in gang hebben gezet tot stilstand komt. De WBG heeft toen voorgesteld om separaat van de gemeentes een fonds beschikbaar te stellen, zodat de ondernemers in ieder geval zelf iets kunnen doen.’

Op is op!
Voor het fonds geldt ‘op is op’! Om te zorgen dat ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen verhoudingsgewijs evenveel kans maken op het fonds, is er een speciale verdeling ontwikkeld. ‘We hebben het totaal aantal hectares van alle bedrijventerreinen bij elkaar opgeteld en op basis hiervan een bedrag per hectare bepaald. Vervolgens hebben we een bedrag per bedrijventerrein beschikbaar gesteld. Mocht er aan het einde van het jaar nog geld over zijn, verdelen we dit restant opnieuw en dat doen we na 3 maanden weer. Daarna stellen we het fonds in zijn geheel beschikbaar voor iedereen.’

Op de website van Parkmanagent Hoorn is meer informatie te vinden over het Beeldkwaliteitsfonds. Hier zijn ook voorbeelden te vinden welke de beeldkwaliteit van uw pand of voorterrein kunnen verbeteren!