REGIO – In mei dit jaar zijn er in totaal 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Met dit getal lag het aantal faillissementen in mei op het laagste niveau sinds novembeer 2008. Dit meldt het CBS. 

De meeste faillissementen werden uitgesproken bij financiële instellingen (88). In de handel nam het aantal faillissementen af. Vooral in de detailhandel zijn minder faillissementen uitgesproken. In de industrie is het aantal bijna gehalveerd ten opzichte van een maand eerder. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn vervoer en opslag (25), en de bouw (52) de bedrijfstakken waarin de meeste bedrijven failliet zijn gegaan in mei.

Dalende trend
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In mei kwam het driemaandsgemiddelde uit op 490. Een maand eerder was dat 526. In mei 2015 lag het gemiddelde op het laagste niveau sinds september 2011.