REGIO – Helaas heb je als ondernemer ook regelmatig te maken met het ontslaan werknemers. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de regels omtrent het ontslag per 1 januari flink gewijzigd. Ondernemers moeten er nu nog beter op letten of de manier van ontslaan nog wel juridisch is toegestaan.

Een werknemers kan ontslagen worden omdat hij ziek is, niet goed functioneert, het bedrijf zich moet aanpassen of omdat hij zelf een andere baan heeft gevonden. Door de verschillende mogelijkheden die er zijn, weten ondernemers niet altijd wat juridisch gezien de juiste weg en procedure is. Of hoe het ontslagrecht in elkaar steekt sinds 1 januari 2015. De volgende vormen van ontslag zijn van toepassing sinds de nieuwe wetgeving:

Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
Tot en met 31 december 2014 was het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigde. Vanaf 1 januari is een werkgever ook verplicht om een tijdelijk contract van 6 maanden of langer aan te zeggen. Dit houdt in dat je een maand voor de einddatum je werknemer moet laten weten of zijn contract verlengd wordt of niet. Bij een verlenging dien je aan te geven onder welke voorwaarden dit geschiedt. Als je niet op tijd aanzegt, ben je de werknemer een boete van maximaal één maandsalaris verschuldigd.

Ontslag met wederzijds goedvinden
Als werkgever kun je voorstellen een contract te beëindigen in onderling overleg. Voorheen was het zo dat een werknemer geen uitkering kreeg als hij instemde met een dergelijk ontslagvoorstel. Dit is nu makkelijker. Als het duidelijk is dat de werknemer geen verwijt te maken valt, komt zijn WW-uitkering niet altijd in gevaar. Het is raadzaam een jurist te raadplegen die kan bepalen wat je in zo’n  beëindigingsovereenkomst moet zetten.

Ontslag op staande voet
Soms is er een reden om een werknemer per direct op straat te zetten. Zo’n ontslag moet meteen ingaan en medegedeeld worden. Soms is eerst onderzoek nodig en kan de ontslagaanzegging wachten tot het onderzoek voortvarend is afgerond.

Ontbinding via de kantonrechter
Als werkgever kun je ook aan de rechter vragen om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld bij disfunctioneren of als het bedrijf structureel minder werk heeft en te veel personeel. De rechter kan de werknemer een ontslagvergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule die je als werkgever moet betalen. Overigens .gaan deze regels veranderen zodra het tweede deel van de WWZ van kracht wordt op 1 juli 2015 .

Ontslag met toestemming van het UWV
Een andere weg is een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dat kan onder andere om bedrijfseconomische redenen, vanwege onvoldoende functioneren of als de werknemer al twee jaar ziek is. Bij een ontslag via deze weg krijgt de werknemer geen ontslagvergoeding. Ook deze regels gaan wijzigen per 1 juli 2015.

Bron: BC.nl