REGIO – Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Toch zijn maar weinig mkb’ers op de hoogte van wat deze wet inhoudt. Zo is bijna 40 procent niet op de hoogte van bijvoorbeeld de aanzegtermijn.

Het Arbeidsrecht is sinds 1 januari rigoureus veranderd. Het doel van de veranderingen is het verschil tussen flexibele en vaste arbeid kleiner te maken. Maar lang niet iedereen lijkt op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving. Dit blijkt uit een onderzoek van No Ties in opdracht van Tempo –Team. Vooral voor het mkb zijn de gevolgen ingrijpend.

Volgens het onderzoek is een groot deel van de ondernemers uit het mkb onbekend met de nieuwe wijzigingen. Zo is bijvoorbeeld 44% niet op de hoogte dat in korte, tijdelijke contracten de proeftijd niet meer van toepassing is. Ook zijn veel mkb’ers niet op de hoogte van de aanzegtermijn. Wanneer een flexwerker niet tijdig wordt aangezegd, lopen mkb’ers het risico beboet te worden. Deze boete bedraagt maximaal één maandsalaris. 70 procent van de ondervraagden meent extra risico’s te lopen door de Wwz.