REGIO – Ook in april is het consumentenvertrouwen iets verder toegenomen. De indicator kwam uit op -5 tegen -7 in maart. Sinds de zomer van 2013 is het consumentenvertrouwen vrijwel onafgebroken toegenomen en ligt nu op het zelfde niveau als begin 2011. Dit meldt het CBS.

De consumenten waren positiever over het economisch klimaat. Het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden was iets positiever dan in maart. Ook waren ze minder somber over de situatie in de afgelopen 12 maanden. De deel indicator Economisch klimaat steeg dan ook met 3 punten en kwam daarmee uit op 7. Het vertrouwen in de economie is al bijna 7 jaar niet zo groot geweest.

Voor het doen van grote aankopen, als wasmachine en televisies, vonden de consumenten de tijd net zo ongunstig als een maand eerder. Ook over hun eigen financiële situatie waren ze net zo negatief als in maart. De koopbereidheid is dan ook nog steeds gering.