Het internet heeft onze samenleving veranderd. En daarmee de eisen die we aan bedrijven stellen. Transparantie is een groot goed. De economische crisis van de afgelopen jaren heeft daarnaast gevraagd om beheersing van kosten en dus integratie van interne bedrijfsprocessen en –onderdelen én om samenwerking met externe partners. BAM heeft in dit kader de afgelopen tijd flinke stappen gezet. BAM Bouw en Vastgoed: dat is de nieuwe naam voor de sectoren.

Utiliteitsbouw, Techniek, Woningbouw en Vastgoed van BAM. Door de bundeling is BAM beter in staat om de klant integrale oplossingen te bieden, kennis te bundelen en bedrijfsprocessen te verbeteren. Nico Lamerichs: ‘We denken op deze manier de markt beter van dienst te kunnen zijn. Het gaat om integraal engineeren, het aangaan van langdurige relaties en een betere interne samenwerking. Onze opdrachtgevers willen bijvoorbeeld flexibel zijn in waarvoor en hoe ze hun gebouw gebruiken. Organisaties en bedrijven concentreren zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Dat betekent voor ons slimmer ontwerpen en een kortere doorlooptijd in de uitvoering. Langdurige relaties met klanten en leveranciers zijn waardevol voor ons: het is minder ad hoc werken en betekent dat je elkaar beter kent om zo beter de wensen en eisen van de klant invulling te geven. Door betere interne samenwerking gaat de kwaliteit van ons eigen werk omhoog en maken we minder fouten.’ Nico Lamerichs ziet dus vooral veel voordelen in de opzet van BAM Bouw en Vastgoed.

Concreet maken
Natuurlijk neemt BAM deze stap niet zomaar. Er is een aantal ontwikkelingen die hier aan ten grondslag liggen. Ketenintegratie en transparantie zijn termen die in dit kader veel gebezigd worden en nu een concreteinvulling krijgen. ‘Transparantie, vooral op het internet, is tegenwoordig algemeen. Daarom kun je er beter gebruik van maken: hoe kunnen we er voor onze klanten voor zorgen dat zij hun core business zo goed mogelijk kunnen doen tegen zo laag mogelijke kosten? Daar willen wij in faciliteren en toch ook nog een boterham verdienen. Laten we daar dan transparant in zijn. Dat is een maatschappelijke trend die zich ook in de werksfeer doorzet. En dus ook bij ons.’ Het is een nieuwe generatie klanten én medewerkers die met het internet en daarmee transparantie zijn opgegroeid. ‘Als het gaat om transparantie is het imago van de bouwwereld van oudsher niet goed. Wij ondervinden aan den lijve dat transparantie naar onze klanten en leveranciers altijd wint van “de kaarten tegen de borst houden”. Als het gaat om integraal engineeren komt dat de hele keten, inclusief opdrachtgever, ten goede.’ De nieuwe organisatie en ontwikkelingen die hiertoe leidden, hebben BAM Bouw en Vastgoed de mogelijkheid gegeven om volgende stappen te maken. ‘De techniek gaat steeds verder. Het komt steeds meer aan op details om voor de klant comfort en veiligheid, een prettige werkomgeving te kunnen realiseren. Daarom is het essentieel om in een vroeg stadium zaken met elkaar afstemmen: dat is integraal werken. Die processen zijn in gang gezet, nu is het doorpakken en de volgende stap. Met de opzet van BAM Bouw en Techniek gaan we dat doen.’

BAM in West-Friesland
Alles goed en wel, maar wat betekent dit nu concreet voor de positie van BAM in West-Friesland? ‘Het is erg belangrijk dat we lokaal aanwezig zijn’, stipt Nico Lamerichs aan. ‘In het integrale werken is het slimmer om mensen zoveel mogelijk te concentreren op één plek, om zo de samenwerking te bevorderen. Anderzijds moet de dienstverlening naar onze opdrachtgevers op peil blijven. Voor West-Friesland is het daarom noodzakelijk om er een steunpunt voor onderhoud en beheer te hebben. Daar waar snelle service en ‘dichtbij de klant’ gewenst is, moet je dat inrichten.’ In Noord-Holland wordt daarom een steunpunt ingericht aan De Factorij 16 in Zwaag. Ook in West-Friesland zijn er steeds meer partners die aanhaken bij de cultuur van integraal werken, transparantie en langdurige relaties. ‘Die cultuur moet je wel over en weer waarmaken: we vragen van onze partners wel eenzelfde commitment. Alles ten behoeve van onze uiteindelijke opdrachtgever.’

Toekomst
Nico Lamerichs is ervan overtuigd dat deze manier van denken en werken de toekomst is in de bouwwereld. ‘En niet alleen in de bouwwereld. We zijn allemaal op zoek naar partners die iets toevoegen. Wie schuift door en wie voegt iets toe? Het internet heeft dat wel blootgelegd. Partijen die in een keten iets toevoegen, zullen het overleven. Voor ons geldt dat we een betrouwbare en transparante partner willen zijn.’ En als het dan gaat om West-Friesland, is hij er zeker van dat de partners daar over het algemeen loyaal en recht-doorzee zijn. ‘Het is snel en goed afspraken maken en weten wat je aan elkaar hebt. De afspraken worden nagekomen en dat is in dit nieuwe denken alleen maar een pré.’