Lokale aandachtspunten, maar met een regionaal belang. Dat was vrijdag 2 juli kort samengevat de boodschap van de WBG op Tournee door Westfriesland. Met lokale ondernemersverenigingen werd het visiedocument ‘Samen één Westfriesland’ bij elk gemeentehuis aan de lokale politiek overhandigd. De ondernemers geven hiermee hun input voor het schrijven van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Vrijdag 2 juli startte Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep, om 09.00 uur de tour bij het gemeentehuis in Enkhuizen. Daarna trok het opvallende busje, met dank geleend van Dijkpop en voorzien van WBG stickers, verder de regio in. Bij het gemeentehuis in Wognum stond een flinke groep het busje op te wachten. Een groot deel van de gemeenteraad van Medemblik was aanwezig om het visiedocument namens Frits Meester van de Ondernemersfederatie Medemblik (OFM) in ontvangst te nemen. Zijn boodschap: “Ondernemen moet in Medemblik weer ‘blikvanger’ worden.”

Samen één Westfriesland

Het gezamenlijke document is de afgelopen maanden na een intensief en creatief proces tot stand gekomen. Waar een tiental ondernemende Westfriezen mochten dromen over een toekomstig Westfriesland was het aan de ondernemersverenigingen om dit uit te werken naar concrete lokale aandachtspunten. Maar ook met een centrale boodschap. Huibers: “Van lokale stem naar bovenlokaal belang. De belofte is groots, net als onze ambitie. Westfriesland First!” Huibers zag tijdens het maak proces veel overeenkomsten. “Naast veel praktische voorbeelden, valt de behoefte aan eenheid op: ga uit van eigen kracht en vertel één verhaal vanuit de 7 gemeentes. Lokale partijen moeten zich realiseren dat ze in een groter geheel opereren en de strategische thema’s die er bovenlokaal toe doen alleen kunnen worden aangepakt vanuit een gemeenschappelijke visie.”

Warm ontvangen

Pieter Plas, mede initiatiefnemer van het visiedocument, overhandigde namens ondernemersvereniging HOC Hoorn het magazine aan de politiek in Hoorn. Daarin een lijst met hun concrete aandachtspunten; ’samen sterker in een stad vol kansen.’ Ook Jan Nieuwenburg als voorzitter van het Pact nam het document bij zijn gemeentehuis dankbaar in ontvangst. “Goed dat het bedrijfsleven zijn inbreng geeft voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Ik ga het magazine met belangstelling lezen. Het is een goed initiatief waarmee lokale politieke partijen hun voordeel kunnen doen.”

Even voor 16.30 uur vertrok de WBG-bus bij het gemeentehuis in Hoorn. De tour in de zeven Westfriese gemeenten zit erop. Op naar de volgende halte, vier ondernemersdebatten in februari 2022. De voorbereidingen op het schrijven van de verkiezingsprogramma’s kunnen starten, waarbij het document volgens de ondernemers een belangrijke input moet zijn.

Het complete visiedocument is te lezen via www.westfriesebedrijvengroep.nl/visiedocument