REGIO – Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Deze boete bedraagt € 5000,-per niet ingevulde werkplek. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers vorig jaar afsloten, staat dat er tot 2026 100.000 banen bij het bedrijfsleven moeten komen voor personeel met een arbeidshandicap. In de overheidssector gaat het om 25.000 banen. In 2016 gaat het kabinet controleren of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Voldoet een bedrijf hier niet aan, dan volgen er sancties. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt de quotumregeling niet. Dit jaar vindt een eerste meting plaats om na te kunnen gaan of bedrijven zich aan de afspraak houden.

De banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Jonggehandicapten en mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats komen als eerste in aanmerking.

De Raad van State is in zijn advies positief over het doel van het wetsvoorstel, maar heeft wel stevige kritiek op diverse onderdelen. Zo wijst het hoogste adviesorgaan van de regering op de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Ook betwijfelt de raad of een boete van 5000 euro een voldoende prikkel vormt voor bedrijven en vreest het voor verdringing van banen.

Klijnsma is niet zo bang dat de boete te laag is. Ze verwacht dat ondernemingsraden in het geweer komen als bedrijven liever een boete betalen dan arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Klijnsma voelt zich niet aangesproken door kritiek van de nieuwe VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die de quotumwet „chantage” noemde. Ze heeft binnenkort een afspraak met hem.

De regeringsfracties VVD en PvdA reageren positief op het wetsvoorstel. Voor de VVD is het belangrijk dat ook werknemers meetellen die elders zijn ingehuurd. De PvdA legt de nadruk op de kansen voor mensen met een beperking die de wet biedt.

 

Bron: Telegraaf