Op verzoek van hoveniersbedrijf John Koomen Tuinen heeft Fiolet Taaltrainingen een instructietraining ontwikkeld voor veilig werken op hoogte voor nieuwkomers. Fiolet Taaltrainingen is een samenwerkingspartner van SWB, Start Werk & Blijf veilig.

Het trainingsprogramma, inclusief wet- en regelgeving, wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin wordt getoetst of de veiligheidsinstructies worden begrepen en goed worden uitgevoerd. De eerste kandidaten zijn in augustus geslaagd!

John Koomen Tuinen wil zijn anderstalige medewerkers ook kunnen inzetten op het aanleggen van daktuinen en groendaken. Tijdens de zoektocht naar veiligheidstrainingen voor mensen met een migratieachtergrond bleek dat er geen cursus bestaat met in het trainingsprogramma uitsluitend de onderwerpen die betrekking hebben op veilig werken in het groen én die geschikt is voor medewerkers die minder taalvaardig zijn.

Pionieren

John Koomen Tuinen heeft al jaren Nieuwe Nederlanders in zijn team en een samenwerkingsverband met Fiolet Taaltrainingen. Opnieuw is er door beide organisaties gepionierd en is een trainingsprogramma en een assessment Veilig werken op hoogte in de hoveniersbranche ontwikkeld. Het certificaat geeft aan dat de training met goed gevolg is afgelegd en dat is voldaan aan de Arbowet: er is aantoonbare instructie gegeven over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op daktuinen.

Werken op daken vereist specifieke kennis over het aantrekken en dragen van een veiligheidsharnas, het zekeren, het veilig neerzetten van ladders tegen muren en dakgoten, kunnen inschatten of een situatie veilig is en kunnen aangeven welke maatregelen moeten worden genomen om risico’s uit te sluiten. Al deze aspecten zijn opgenomen in het maatwerk trainingsprogramma van SWB/Fiolet Taaltrainingen.

Inhoud assessment

Het praktijkexamen toetst ook de kennis van de regelgeving rondom de Arbowet, waarbij het zwaartepunt ligt op de verantwoordelijkheid van de werkgever én de werknemer. Tijdens het assessment worden twee belangrijke zaken gecheckt.

  1. Communicatievaardigheden: durft de medewerker zijn collega’s en/of werkgever vragen te stellen als hij denkt dat iets niet klopt? 
  2. Uitvoering van de handelingen, gebruik van de juiste PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) en aandacht voor de veiligheid van collega’s.