REGIO – In 2015 komt er meer geld beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakt donderdag bekend dat het kabinet en de provincies gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar stellen voor de MKB Innovatiestimuleringsregeling.

In 2014 werd er 32 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hier maakten 1600 bedrijven gebruik van om te vernieuwen en te groeien. Zo kan er subsidie worden aangevraagd voor onder andere haalbaarheidsstudies, kennisvoucher en samenwerkingsprojecten. Verder is met MKB Nederland en de topsectoren afgesproken om regelingen beter op elkaar te laten aansluiten, zodat ondernemers makkelijker hun vleugel kunnen uitslaan in een andere regio.

Mkb motor van economie
Kamp vindt het belangrijk dat het mkb de ruimte krijgt. ‘Het mkb is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. De ondernemers verdienen dan ook ondersteuning die naadloos aansluit op hun praktijk. Zo versterken we het herstel van de economie en creëren we werkgelegenheid en inkomsten. Daar profiteren we allemaal van.’ Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland stelt: ‘Deze samenwerking gaat uit van de kracht van de landelijke topsectorenaanpak en de kracht van de regio en brengt die samen. Dat is wel echt een stap.’