Friso de Zeeuw is nu een jaar voorzitter van het Forum. Hij heeft een derde deel van zijn werkzame leven in de politiek-bestuurlijke arena doorgebracht, als wethouder en als gedeputeerde. Hij neemt nooit een blad voor de mond een heeft een bloedhekel aan bureaucratie. De WBG ziet in hem daarom ook een mooi verlengstuk om de lokale wensen, groot regionaal onder de aandacht te brengen.

Het Economisch Forum behartigt de economische belangen in het hele gebied boven het Noordzeekanaal. “Onze leden bestaan uit regionale bijeengeroepen zoals de WBG, maar ook uit VNO/NCW en brancheorganisaties LTO, Bouwend Nederland en de Metaalunie en de regionale Arbeidsvoorziening. Onze speerpunten zijn uiteraard economische groei en werkgelegenheid voor onze regio. Bij de huisvesting van arbeidsmigranten steunen we de initiatieven van de WBG volledig.”

Mobiliteit

Een van de huidige speerpunten is mobiliteit. “Wij hebben een eigen plan opgesteld en daarin pleiten wij onder meer voor verbredingen in de A7-corridor (Hoorn-Amsterdam). Dat geldt zowel de capaciteit over de weg als de openbaar vervoerverbinding. Ook de verdubbeling van de Houtribdijk staat bij ons op het programma. Wij vragen niet alleen, we willen zelf werken aan een efficiëntere mobiliteit, met bijvoorbeeld meer thuiswerken en meer (elektro) fietsgebruik.”

RES-plan

Terwijl het Forum bij mobiliteit en infra in het algemeen op een lijn met de provincie en gemeentebesturen zitten, is dat bij de regionale energieplannen niet het geval. “Wij vinden het concept-RES-plan van de overheden niet goed. Wij willen meer technische innovatie, zon op daken op de bedrijventerreinen, en zon in combinatie met natuureilanden in het IJsselmeer en veel meer inzet op besparing. Verder willen wij in de toekomst volop inzetten op groene waterstof. Het bijzondere is dat we hier op een groot deel dezelfde lijn zitten als de milieubeweging, die net als wij minder windmolens en zonneweides willen. Wij zijn nu samen een alternatief plan aan het maken.” Ondernemers kunnen het huidige concept plan inzien via energieregionhn.nl/conceptres.

Bouw

Tot slot wil de Zeeuw een lans breken voor de bouw sector. “Wij zoeken altijd naar coalities ook als die ongebruikelijk zijn. wij maken ons ook hard voor een fors woningbouwprogramma in de regio. Op dat front vinden we dat de provincie al jaren op de rem staat; het kost veel moeite om dat te doorbreken.” De WBG deelt dat standpunt en heeft met het Economisch Forum dus een extra krachtige stem richting de provincie om haar standpunten kenbaar te maken.