REGIO – Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Zelfstandig Ondernemerschap, op basis van meer dan zestig straatinterviews met zzp’ers, blijkt dat zelfstandigen elkaar continue werk toespelen en dat zij een maatschappelijke actieve rol spelen.

Ook blijkt dat zzp’er zijn een ‘way of life’ is en dat er onder zelfstandigen doorgaans veel tevredenheid heerst. Bovendien zouden ze regelmatig werk creëren. Daar staat tegenover dat 84 procent van de ondervraagden niet op de hoogte is van de gemeentelijke faciliteiten en loketten, dat ze kwetsbaar zijn bij ziekte ondanks een AOV en dat ze eerst hun eigen vermogen opeten, voordat ze hun hand ophouden om gebruik te maken van sociale voorzieningen.