Regelmatig speurt de redactie van Westfriese Zaken het internet af op zoek naar leuke wetenswaardigheden en interessante feiten. De leukste ‘wist-je-datjes’ worden geplaatst in de rubriek: ‘Wist je dat…?’

Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) bedroeg het ziekteverzuim in 2013 1,6 procent. Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim meer dan twee keer zo hoog (3,4 procent). Bij grote bedrijven was het verzuim zelfs drie keer zo hoog (4,7 procent).

Ziekteverzuim verschilt per branche
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak, de horeca kent het laagste ziekteverzuim. Dit komt onder andere dat er in de horeca-branche veel kleine bedrijven zijn en er gemiddeld gezien jonge werknemers in dienst zijn. Het ziekteverzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd. Net als in de horeca zijn er in de landbouw en financiële dienstverlening veel kleine bedrijven actief en ook hier was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.