REGIO – Per 1 juli zijn de documenten voor de aanbesteding van jeugdzorg voor de zeven West-Friese gemeenten openbaar beschikbaar op Tenderned. Dit is de landelijke plek op internet waar trajecten van aanbesteding openbaar te volgen zijn. Voor de aanbieders van jeugdzorg is dit het moment waarop zij kunnen starten met het maken van een offerte. Tot 15 augustus hebben de aanbieders de tijd om hun offerte aan de (regio)gemeenten uit te brengen. Dit schrijft de gemeente Hoorn op haar website.

Vanaf 16 augustus 2014 starten zeven West-Friese gemeenten met het gunnen van de opdrachten. In 2013 zijn er vanaf september meerdere bijeenkomsten geweest met partnerorganisaties in de Jeugdzorg in de regio West-Friesland. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk beeld en is vertaald in een samenwerkingsovereenkomst en een innovatieagenda voor de Jeugdzorg. Hierin staat beschreven hoe de gemeenten en de aanbieders van jeugdzorg voor opvoedhulp, GGZ, LVB en jeugdbescherming – en reclassering zich vanaf 2015 tot elkaar verhouden en welke afspraken zij met elkaar maken over inkopen en leveren van diensten en innovatie.

Kwaliteit en continuïteit
De continuïteit van het zorgaanbod is een eerste belang, tegen een goede kwaliteit en prijs. Zo kan een optimaal inkoop- en aanbestedingsresultaat worden behaald. De regio West-Friesland streeft verder zoveel mogelijk naar het afsluiten van raamovereenkomsten met zorgaanbieders die al actief zijn in West-Friesland.