OPMEER – De gemeente Opmeer doet eind augustus onderzoek naar hoe ondernemers de dienstverlening van de gemeente ervaren, zodat zij deze kan verbeteren. Dit schrijft de gemeente op haar website.

De gemeente Opmeer wil haar dienstverlening aan burgers en ondernemers waar mogelijk continu verbeteren. Bij een goed ondernemersklimaat hoort volgens de gemeente ook een goede dienstverlening. Voor de gemeente is het dan ook van belang te weten hoe de ondernemers deze ervaren. Daarom is er gekozen om mee te doen in een landelijke proeftuin van gemeenten die met behulp van KING de dienstverlening aan ondernemers wil peilen. Dit schrijft de gemeente op haar website.

Eind augustus kunnen ondernemers uit Opmeer een brief met een link naar een digitale enquête, de Ondernemerspeiling, verwachten. Volgens de gemeente is augustus een beter tijdstip omdat het nu druk is rondom het WK en daarbij komend staan ook de vakanties voor de deur. De gemeente hoopt dat een ieder de enquête invult. ‘Wees daar vooral open in, alleen dan kunnen we ervaren leren en op anticiperen’, aldus de gemeente.

Eind september wordt de peiling afgerond en op basis van de uitkomsten wordt een plan op gesteld. Dit plan dient als leidraad voor een betere dienstverlening aan de ondernemers.