Zevenhuis is koploper in het creëren van circulaire werkomgevingen. “Deze opsteker biedt grote kansen voor Zevenhuis, Hoorn én West-Friesland”, vertelt de trotse projectmanager Peter van Asselt namens Exploitatiemaatschappij Zevenhuis BV.

Zevenhuis doet mee aan het landelijk praktijkprogramma circulaire werklocaties, waar Schiphol Area Development Company (SADC) mede initiatiefnemer van is. In het programma werkt een groep van bedrijventerreinen met hoge duurzaamheidsambities samen. Duurzaamheid in DNA Zevenhuis Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling van SADC, zegt over het Hoornse bedrijventerrein: “Duurzaamheid zit in hun DNA.” Ruimte voor water Peter van Asselt: “Ook de extreme wateroverlast van half juli toont aan waarom duurzaamheid, klimaatbestendigheid en een circulaire economie nodig zijn. Op Zevenhuis is vanaf het begin al ruimte vrijgemaakt voor water en groen. Zevenhuis probeert ondernemers maximaal te stimuleren om circulaire principes te integreren in hun bedrijfsvoering. Er zitten hier echt parels bij die circulariteit op tal van niveaus toepassen. Dat gaat over materialen én over energie, water, welzijn van medewerkers en natuur-inclusiviteit.”

Bedrijventerreinen als Zevenhuis hebben de toekomst Reinoud Fleurke ziet vanuit de Randstad een grote behoefte aan hoogwaardige werklocaties. “Als ondernemer moet je talent behouden en aantrekken. Steeds meer (jonge) werknemers willen werken voor bedrijven die maatschappelijk rendement creëren. Locaties die circulair worden ontwikkeld vergroten de aantrekkelijkheid voor werknemers.” Van Asselt: “Deze erkenning bevestigt dat we met onze duurzaamheids – ambities op het goede spoor zitten. Er is nog zes hectare grond te koop. Als we bedrijven uit de Randstad hierheen halen – en daarmee werkgelegenheid – scheelt dat ook enorm in forensenkilometers.” Zevenhuis en circulariteit Circulariteit gaat om het tegengaan van verspilling door gebruik van minder of herbruikbare grondstoffen en materialen, vermindering van energiegebruik, schoon water of verkeersbewegingen. Noodzakelijk door de eindigheid van grond- en brandstoffen, maar ook klimaat[1]adaptatie, tegen hittestress en het behouden en ontwikkelen van biodiversiteit. Zevenhuis is een samenwerkingsverband tussen de Scholtens Projecten, Businesspark Zevenhuis Hoorn en Steenveste. Gaat u ook voor groen, duurzaam en toekomstbestendig? Kijk op Zevenhuis.nl