Sinds het voorjaar van 2014 speelt de Westfriese Uitdaging een krachtige rol in het verbinden van de gemeenschap van Westfriesland. Met als hoofddoel het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemerschap, heeft de stichting talloze bedrijven, organisaties en individuen samengebracht in een gezamenlijke inspanning voor het welzijn van de regio.

Onder de bezielende leiding van manager Sandra Korse begon de Westfriese Uitdaging haar reis, gesteund door Vrijwilligerspunt, Intermaris, Univé Hollands Noorden, Rabobank en de zeven Westfriese gemeenten. Door de jaren heen hebben talloze ondernemers zich aangesloten bij het bestuur, de adviescommissie, de matchgroep en verschillende ondersteunende functies, waardoor de organisatie kon groeien. De Westfriese Uitdaging fungeert als bruggenbouwer tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio Westfriesland. De stichting zorgt er voor dat overtollige spullen van bedrijven bij verenigingen terechtkomen en kennis gedeeld wordt. De Westfriese Uitdaging helpt bedrijven op allerlei manieren maatschappelijk verantwoord ondernemen ten gunste van verenigingen en stichtingen.

Steeds kortere lijnen

Het hoogtepunt van de afgelopen 10 jaar wordt niet alleen gekenmerkt door meer dan 1.900 succesvolle matches, maar vooral door de ongekende bereidheid van individuen en bedrijven om elkaar te ondersteunen. Deze gemeenschappelijke inzet heeft niet alleen geleid tot tastbare resultaten, maar heeft ook de onderlinge banden versterkt, waardoor de lijnen tussen mensen en organisaties steeds korter werden. We willen nog meer bedrijven in Westfriesland die maatschap pelijk betrokken willen zijn, betrekken bij onze organisatie. Dit kan door vriend te worden van de Westfriese Uitdaging! Laten we samen werken aan een betere toekomst voor Westfriesland!

Jubileumfeest

Dit jaar wordt met trots het 10-jarig bestaan van de Westfriese Uitdaging gevierd. De huidige manager Wendy Spil vertelt: “Op donderdag 16 mei verwelkomen we alle betrokkenen, zowel huidige als voormalige deelnemers, op een jubileumborrel dat zal plaatsvinden ter ere van deze mijlpaal. Daarnaast kijken we uit naar de lancering van een speciaal jubileummagazine, dat een terugblik zal bieden op onze reis en de vele successen die we hebben behaald”. Wendy sluit af: “Namens het gehele team van de Westfriese Uitdaging willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan ons succes volle traject tot nu toe. Samen hebben we een verschil gemaakt en laten zien wat er mogelijk is wanneer gemeenschappen verenigd zijn in een gezamenlijk streven naar positieve verandering”.

Voor meer informatie, bezoek www.westfrieseuitdaging.nl.