Samen maken we Westfriesland

Eensgezindheid, maar ook genieten van de verschillen. Kansen zien, maar ook oog hebben voor de beperkingen. Samen maken we Westfriesland beter. Als ondernemers, overheid, onderwijs én iedereen die woont en werkt in onze veelzijdige regio. Westfriesland mag er zijn.

De eerste woensdag van maart is voortaan gereserveerd voor de Dag van Westfriesland. Woensdag 6 maart was het zover. Met het Oorlogs museum in Medemblik als inspirerend decor draaide de hele dag om samenwerking in en trots op onze regio. De Dag begon officieel met de Penningmeesterslunch van de WBG. Hier kwamen de penningmeesters van alle bij de WBG aangesloten verenigingen samen om lopende zaken en uitdagingen te bespreken. Zo stimuleert de WBG een brede samenwerking en versterken de penningmeesters elkaar. De vergaarde kennis delen ze met hun eigen verenigingsbestuur.

Inspirerende initiatieven

Tijdens het middagprogramma werden tien samenwerkingsinitiatieven gepresenteerd, onder leiding van dagvoorzitter Mariëlle de Munnik. Samen op weg naar een gezond Westfriesland, trapte af. Dit laagdrempelige traject helpt mensen om een gezonde levensstijl vol te houden, zodat gezondheidsproble men voorkomen kunnen worden. Daarna werden twee nieuwe Parelovereenkomsten van de WBG, met TechniekPact Westfriesland én ABN AMRO bezegeld. WerkSaam presenteerde het initiatief voor een Breed Overheidsloket om inwoners te ondersteunen bij hun contacten met de overheid. Ook was er het verhaal over de samenwerking met De Waard Beroepskleding in Alkmaar. Hierbij wordt beroepskle ding regionaal geproduceerd én krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op passend werk.

Van onderwijs tot toerisme

Het Bakkerijmuseum presenteerde het initiatief voor de Erfgoedleerlijn voor Westfriesland, een samenwerking van onder andere bekende Westfriese musea en de Bibliotheken. Hiermee leren kinderen meer over het erfgoed uit eigen regio. Rabobank en het Vrijwilligerspunt continue ren hun samenwerking, zodat zij organisaties kan helpen bij het vinden van cofinanciering of andere fondsen. Het Vrijwilligerspunt presenteerde ook de samenwerkingsovereenkomst voor de maatschappelijke dienstplicht in onze regio. Een samenwerking van maatschappelijke en culturele organisaties en het onderwijs. De Westfriesland Academie, die zorgt voor de (bij)scholing van de ambtenaren van de 7 Westfriese gemeenten bestaat dit jaar 15 jaar, reden voor een feestje. RPAnhn presenteerde de meer dan succesvolle samenwerking rond de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. En als krachtige afsluiting presen teerde Annemieke Hageman, samen met samenwerkingspartners, de cover van Beleef Westfriesland, het toeristisch magazine voor onze regio dat op 2 april is verschenen.

Prikkelende talkshow

Aansluitend startte de talkshow, met als tafelgasten Thomas de Boer (toeristisch platform Enkhuizen) en Arthur Helling (gemeente Hoorn) Het onderwerp: hoe brengen we Westfriesland als toeristische regio meer voor het voetlicht. Met Wiebe Terpstra (Horizon College), Sun Walenkamp (Semwerkt), Rosalie van Dolder (gemeente Koggenland) en twee scholieren werd besproken hoe we jongeren voor onze regio kunnen behouden. Met prikkelende stellingen en rode en groene kaartjes konden de aanwezigen ook nog wat invloed uitoefenen. Ter afsluiting gaf Lars Rustenburg, directeur van het Oorlogsmuseum, een korte, maar indrukwekkende rondleiding door het museum.

De volgende Dag van Westfriesland

De organisatie van deze dag was in handen van Regio Westfriesland (overheid) en de Westfriese Bedrijvengroep (ondernemers). Volgend jaar zal de Dag van Westfriesland plaatsvinden op woensdag 5 maart 2025 en, zo beloofden ze tijdens het evenement, dan sluiten ook het onderwijs én de zorgsector aan bij de organisatie. Samen dragen we onze regio.