In de maand mei wordt het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland officieel gelanceerd. Dit loket gaat ondernemers op alle Westfriese bedrijventerreinen helpen met verduurzamen. De initiatiefnemers zien niet alleen besparingen op energiekosten, maar willen vooral de focus leggen op innovatie kansen gericht op een gezonde en toekomst bestendige bedrijventerreinen.

Ondernemers hebben grote behoefte aan ondersteuning bij energiebesparing en alles wat verder te maken heeft met verduurzamen. Daarom bundelen de Westfriese Bedrijvengroep (WBG/WBGroen), de Energie Combinatie West-Friesland (ECWF), de Stichting Parkmanagement Hoorn en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hun krachten om het bedrijfsleven daarbij nog beter te ondersteunen.

Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen borduurt voort op de ervaringen vanuit ECWF, WBGroen en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Onder deze stichting komen twee nieuwe uitvoeringsorganisaties; Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland BV voor gratis advies en ondersteuning én BEplus West-Friesland BV voor de uitvoering en begeleiding. Beiden opereren zonder winstoogmerk. Voor extra binding met de regio wordt een Stakeholdersraad opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de provincie, gemeenten, het ontwikkelingsbedrijf NHN, milieufederatie, RES-projectbureau Odile, Omgevingsdienst NHN, de lokale Rabobank en ING en alle besturen van de Westfriese ondernemersverenigingen aan gesloten bij de WBG.

Onvermijdelijk

Door samenwerking kan het Westfriese bedrijfsleven beter worden geholpen bij de onvermijdelijke energietransitie. Het is beter kansen te pakken dan lijdzaam dwingende regelgeving van de overheid af te wachten is het motto. Maar geldbesparing hoeft zeker niet de belangrijkste drijfveer te zijn. “Door corona kijken veel bedrijven opnieuw naar hun bedrijfsvoering. Wij vragen dit ook te doen naar het productie proces. Hoe kun je dit aanpassen zodat je slimmer omgaat met de energievraag. Dit maakt energiebesparing en innovatie mogelijk, waardoor een gezond en toekomstbestendige bedrijfsvoering ontstaat. Wij zien dit als de kans om klaar te zijn voor de toekomst,” aldus Hans Huibers, voorzitter van de nieuwe stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland.

Het doel van de stichting is ambitieus, maar niet onrealistisch; Energieneutrale Westfriese bedrijventerreinen in 2040. De initiatiefnemers zien kansen in het collectief. Kennis en ervaring van ondernemers onderling te delen om daar waar gewenst voordelig en collectief uit te voeren. Daarbij wordt nog gezocht naar een partime directeur die deze doelstellingen van het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland mede gaat uitvoeren. Hiervoor wordt een vacature via de media verspreid en geplaatst op de website www.duurzaamondernemersloket.nl.

Eén loket voor advies

Waar kun je straks bij het loket voor terecht?

Onafhankelijk advies over verduurzaming op je (bedrijven)terrein. Waar moet je op letten als je een partij kiest en in zonnepanelen wil investeren? Is jouw dak geschikt? Welke warmte techniek past bij het pand? Hoe zit het met subsidies?

Ondersteuning van initiatieven op je bedrijventerrein. Bestaande en nieuwe initiatieven worden door het loket ontlast en ondersteunt in bijvoorbeeld communicatie en advies.

Aanjagen en ondersteuning van innovaties. Zijn er nieuwe, niet traditionele kansen? Het loket verneemt deze graag en ondersteund waar nodig bij elke stap in het proces tot aan de uitvoering.

Noodzaak

De bedrijven op de Westfriese bedrijventerreinen bieden werk aan ruim 27.000 werknemers. Een belangrijke economische motor in de regio. Daarmee ontstaat een gezamenlijk belang waarbij de Westfriese gemeenten, het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland dit initiatief mede mogelijk maken.

Provincie Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland kan het Duurzaam Ondernemersloket een belangrijke bijdrage leveren aan de opdracht van de regionale energietransitie. Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheidsmaatregelen en de economische voordelen ervan. De coronacrisis heeft de aandacht hiervoor naar de achtergrond gedrukt. De provincie wil de verduurzaming op gang houden en bedrijven aansporen én ondersteunen zodat zij toch besparende maatregelen gaan treffen en op een duurzame manier energie gaan opwekken. Door dit te doen valt nog de nodige winst te behalen als het gaat om CO2-uitstoot. Het Duurzaam Ondernemersloket is een van de 5 projecten die wij ondersteunen. Het loket gaat niet alleen het bedrijfsleven ontzorgen maar juist ook innovaties op het gebied van verduurzaming versnellen. Praktijkvoorbeelden gaan we delen zodat andere ondernemers daar ook hun voordeel mee kunnen doen.“

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord speelde ook een actieve rol in de totstandkoming van het loket. Nico Meester, Projectleider Verduurzaming bedrijventerreinen: “De energietransitie is niet alleen belangrijk voor het klimaat maar biedt vooral ook economische kansen. Het leidt tot innovatie, gezonde concurrentiekracht en economische groei. Op bedrijventerreinen liggen veel mogelijkheden om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij om energiebesparing, duurzame opwek, maar ook om onderlinge uitwisseling en opslag van energie. Er zullen lokale energiebedrijven ontstaan waarbij de opbrengsten binnen het gebied zullen blijven. De WBG anticipeert perfect op deze ontwikkeling met het oprichten van de Stichting Energie neutrale bedrijventerreinen WF. Hiermee neemt het bedrijfsleven het stuur in eigen hand om de energietransitie vorm te geven. Door en voor ondernemers!”

Westfriese gemeenten

Namens de Westfriese gemeenten geeft wethouder Harry Nederpelt het belang aan van het Duurzaam ondernemersloket voor Westfriesland. “Met een laagdrempelig, deskundig en onafhankelijk advies is het Duurzaam Ondernemersloket hét startpunt voor de Westfriese ondernemer die graag (verder) wil verduurzamen.”

Bestuur van de stichting

De stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland bestaat uit betrokken ondernemers uit de gehele regio Westfriesland. Naast voorzitter Hans Huibers namens de WBG, Sjon de Lange (Polytechniek), Jeroen Spieker (Parkmanagement Hoorn) en Bas Koeten namens bedrijventerrein Westwoud en aspirant bestuurslid Desi van de Peel namens bedrijventerrein Schepenwijk Enkhuizen. Ondernemer Bas Koeten van Bas Koeten Racing in Westwoud heeft bewust gekozen voor een plaats in het bestuur. “Ik heb zelf sinds 2019 ruim 750 zonnepanelen op het dak van mijn bedrijf. Ook ben ik al jaren bezig met pionierswerk op duurzaamheidsgebied, met name in de autosport. Ik vind het prachtig om met duurzaamheid bezig te zijn, het maken, innoveren. De Rabobank West-Friesland had mij voorgedragen en ik voelde mij vereerd om mijn steentje aan deze stichting bij te dragen.” Hij vindt dit belangrijk omdat hij veel energieverspilling om zich heen ziet. “Ik vind dat mensen er meer over moeten nadenken hoe zuinig met energie om te gaan. Maar soms is ook niet goed inzichtelijk wat de kansen en mogelijkheden zijn. Dat kost soms extra stappen, daar wil ik mij voor inzetten.”

Het Duurzaam Ondernemers loket is er voor ondernemers en vastgoed eigenaren op bedrijventerreinen in Westfriesland. Kijk op www.duurzaamondernemersloket.nl hoe wij jou verder kunnen helpen.