Talent heeft de toekomst

Zonder talent geen toekomst. We moeten onze toekomstige werknemers nú al koesteren. Zorgen voor de juiste kennis en praktijkervaring en vooral ervoor zorgen dat ze in Westfriesland aan het werk willen én kunnen. Onderwijs en talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten voor de WBG en daarmee voor ondernemend Westfriesland. Hoe pakken we dat aan?

Alles draait om kansen. Kansen creëren, kansen bieden en kansen benutten. Voor onszelf én voor (toekomstige) studenten. Daarin is samenwerking heel belangrijk. Het onderwijs en het bedrijfsleven, maar ook de overheid en andere stakeholders kunnen samen werken aan een aanbod dat aansluit bij de arbeidsmarkt. En dat wordt ook volop gedaan. Zo is er het TechCourt, waarover je verderop in dit magazine meer kunt lezen én zijn er steeds meer bedrijven die studenten en scholieren in de praktijk het vak leren. En dan is er de Talent Academy Westfriesland (TAWF). In 2019 begonnen als initiatief van de WBG, Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep met Inholland als onderwijspartner. Toen nog vooral gericht op de zorg, maar inmiddels een nieuwe fase ingegaan met onder andere een succesvolle IT Academy én nieuwe academies aan de horizon.

Vergrijzing en ontgroening opvangen
Michiel de Goede is opleidingsmanager bij WilgaerdenLeekerweideGroep dat mede de opleidingen van de Zorg Academy coördineert: ‘Vier jaar geleden zijn we met de Talent Academy Zorg begonnen, vooral omdat zorgorganisaties en bestuurders zagen hoeveel vergrijzing en tegelijkertijd ontgroening er was in de regio. MBO-opgeleide beroepsbevolking was er wel, maar mensen met HBO en WO niveau trokken steeds meer richting de Randstad. En dat terwijl die samenwerking op verschillende niveaus zo belangrijk is. We zochten een manier om die hoger opgeleiden te binden en te boeien. Zo is de samenwerking met Inholland gestart, waarmee we zelf zijn uitgeroepen tot Koploper initiatief. Inmiddels is er de Post-HBO opleiding Innoveren met technologie, zijn er twee volle HBO-V groepen en twee Medical Data Living Labs. Het ene Lab richting zich op het tegengaan van ondervoeding bij ouderen, het andere op revalideren in de thuiszorg. Hierbij werken veel disciplines samen, zoals food organisaties, stagiaires, de ouderenzorg en Inholland. Allemaal werken ze aan hetzelfde doel met voor iedere betrokkene een eigen uitkomst waar hij mee verder kan. Die formule voor de Talent Academy zijn we vervolgens breder gaan trekken, in samenwerking met de gemeenten. Er zijn nog veel meer sectoren waar kansen liggen.’

Kansen van de tweede fase
Danny van Soelen, regisseur/developer van de TAWF: ‘De afgelopen vier jaar is de TAWF enorm gegroeid. In 2021 zijn we gestart met de IT Academy en inmiddels zijn al vijf IT-studierichtingen aangesloten (Software Development, Systems & Devices systeembeheer en Cyber Security (MBO) en Business IT en Management en Applied Mathematics/Data engineering (HBO)). In die twee jaar hebben 270 IT studenten gewerkt in fieldlabs bij vijftien verschillende IT-organisaties in de regio. De fieldlabs zijn nu ook opgenomen in de curricula van het onderwijs. En het mooie is: stakeholders als Inholland, Horizon College, Gemeente Hoorn, WBG, HOC en verschillende IT- organisaties nemen verantwoordelijkheid en werken samen voor hetzelfde doel: talent in de regio houden. Op 7 maart zijn we officieel de tweede fase ingegaan voor de TAWF. Daarin gaan we de IT- en Zorgacademies verbreden en verdiepen met nieuwe richtingen en samenwerkingen. Maar ook gaan we kijken waar de behoeften liggen voor nieuwe academies.’

Grensoverschrijdend samenwerken
Michiel: ‘We willen ondernemers vanuit Westfriesland uitnodigen om verder te zoeken naar verbinding. Je ziet toch in sectoren dat er meer vraag is naar dezelfde soort ontwikkeling of medewerker. Als we dat weten, kunnen we kijken hoe we het onderwijs kunnen laten aansluiten bij die behoefte. Dan kunnen we de opleiders laten werken, leerdoelen en de benodigde kennis en kunde op een rijtje zetten en leerpaden uitzetten. Maar daarbij is het belangrijk dat we vanuit de sectoren weten waar behoefte aan is over vijf of tien jaar. Kijk maar naar zaken als energieopslag of -transport. Dat is in ontwikkeling en je weet nu al dat daar steeds meer kennis en kunde nodig is. Het is fijn als dat talent dichtbij huis aan de slag kan. De TAWF wordt breed gedragen door de gemeenten, sectoren, onderwijs en de WBG. Het vraagt ondernemers om verder te kijken dan het eigen bedrijf. Om samen te werken met de concurrent om straks samen de sector te versterken met goed personeel. Dat vraagt een mate van vertrouwen.’

Talent voor de toekomst
Danny: ‘Eén van de ambities binnen de TAWF is daarnaast het in kaart brengen van ons talent. Hoeveel studenten en Young Professionals wonen er in Westfriesland? Waar wonen zij? Wat doen ze? Een soort nulmeting. Van daaruit is het zaak om de dialoog met hen op te zetten en hen structureel bij onze plannen en ambities te betrekken. De verbinding met het onderwijs is cruciaal. Het onderwijs zoekt meer en meer de samenwerking met het werkveld. Hun toekomst ligt mijn inziens voor een deel op de werkvloer. Het is noodzakelijk voor alle partijen dat die samenwerking breder en intensiever wordt. Zo zie ik bijvoorbeeld dat menig ondernemer een eigen academie of vorm van academie inricht. Het bedrijf haalt ‘ruw’ talent uit de markt en neemt dan echt de tijd om dit talent klaar te stomen voor het eigen bedrijf. Als de TAWF zouden we dat liever samen oppakken, want wij hebben juist de toegang tot het beroepsonderwijs. Zo kunnen we veel efficiënter en effectiever bouwen aan het talent van en voor de toekomst. Hoe die toekomst eruitziet? Als het aan ons ligt, heeft Westfriesland straks een hub waar wonen, werken, opleiden en leisure samenkomen. Waar onze studenten en Young Professionals zich thuis voelen, kunnen wonen en werken en/of opleiden. Een omgeving die we ook samen met hen gaan inrichten en vormgeven.’