Zichtbaar én onzichtbaar betere bedrijventerreinen

Parkmanagement zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen in Hoorn, maar ook Medemblik én Alkmaar representatief en veilig zijn. Martin Beij is parkmanager voor Hoorn en Medemblik en hij gaat daarbij voor een persoonlijke benadering, richting de ondernemers, maar ook richting gemeente. Uiteindelijk moeten we samen zorgen voor onze bedrijventerreinen.

‘In mijn anderhalf jaar als parkmanager heb ik gemerkt dat er veel onbekendheid is over wat Parkmanagement nou eigenlijk doet. Dat wil ik graag veranderen. Daarom ga ik ook regelmatig zelf bij ondernemers langs om eens bij te praten over wat er speelt. We zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid en het waarborgen van representatieve bedrijventerreinen. Daarvoor rijd ik iedere dag rondes om te kijken of ondernemers zich aan de afspraken houden, of auto’s niet in het gras staan en of zeecontainers niet op onveilige plekken staan zonder vergunning. Ondernemers vergeten nog weleens rekening te houden met de gevaren en verzekeringskwesties die het met zich meebrengt als zo’n container binnen 5 meter van een pand staat. Als ik dit soort dingen zie, ga ik zelf met de ondernemer in gesprek. Persoonlijk contact werkt altijd beter dan een mailtje. Uiteindelijk krijgen we het samen voor elkaar.’

Zichtbaar én onzichtbaar

‘Parkmanagement wil zichtbaar zijn op de terreinen. Als we dingen zien die niet kunnen, lossen we dat op. Vrachtwagens rijden nog weleens zoiets als bewegwijzering kapot en de groenvoorziening moet ook steeds worden bijgehouden. Er verdwijnen soms borden of de informatie erop klopt niet meer. En als ik rondrijd word ik ook weleens aangehouden voor een vraag. Het geeft ondernemers een goed gevoel dat er zichtbaar wordt gewerkt aan de kwaliteit van het terrein. ’s Avonds en ’s nachts zijn we er ook. Er is camerabewaking en in samenwerking met Spyke Security, Securitas en de politie kunnen we snel schakelen wanneer er iets gebeurt. En alleen al het feit dat de camera’s er zijn schrikt af. In Hoorn hebben we de criminaliteit zo met 80 tot 90% kunnen terugdringen. En als er iets gebeurt, kunnen we bij veel ondernemers ook eigen camerabeelden opvragen. Het terrein veilig houden blijft zo ook een samenwerking. Onderaan de streep draagt Parkmanagement zo ook bij aan verbinding tussen ondernemers.’

Voortdurend in beweging

‘Parkmanagement heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervoor doen we twee keer per jaar een ronde over de terreinen, samen met gemeente, beveiliging, boa’s, politie en brandweer én betrokken ondernemers van het desbetreffende terrein en eens in de drie jaar vindt er een audit plaats. Tijdens die ronde kijken we vanuit de verschillende disciplines naar wat de stand van zaken is en waar iedereen nog aan moet werken. Zo kunnen we direct schakelen, want iedereen zit in dezelfde auto. Iedereen kan vanuit zijn eigen expertise aan de slag en communiceren we met elkaar. Een andere ontwikkeling is het Convenant voor pandeigenaars dat vorig jaar is gesloten. Het uitgangspunt is dat pandeigenaars regelmatig controles uitvoeren om te weten wat er in hun panden gebeurt wanneer het onderverhuurd wordt. Zo kunnen we samen voorkomen dat drugscriminaliteit plaatsvindt op bedrijventerreinen. Op Zevenhuis hebben we een AED-systeem gerealiseerd, waarbij AED’s dag en nacht bereikbaar zijn voor het geval dat. Op dit moment realiseren we dit, samen met de gemeente, voor heel Hoorn. Als dat klaar is informeren we de ondernemers op alle terreinen daarover.’

Verwachtingen managen

‘In gesprek blijven is essentieel. Met de ondernemers en partners waarmee we samenwerken, maar ook met de gemeente. Ik heb regelmatig overleg met gemeenteambtenaren en als ik merk dat dingen niet volgens afspraak verlopen, probeer ik samen met hen tot een passende oplossing te komen. Ik wil van de gemeente ook terugkoppeling over zaken die wij moeten doen. Het is ook een kwestie van verwachtin gen managen. We werken uiteindelijk allemaal aan hetzelfde doel. Samen zorgen we dat alles onder controle blijft en dat ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken over het terrein. Dan kunnen zij zich focussen op hun eigen bedrijf.’