De Westfriese Bedrijvengroep ontplooit ontzettend veel activiteiten en behartigt de economische belangen van het bedrijfsleven in de hele regio. Toch weet lang niet iedereen wát de WBG precies doet. Maar daar komt vanaf nu verandering in!

‘De Westfriese Bedrijvengroep krijgt soms een vraag over wat zij nu eigenlijk precies doet. Zodra wij deze vraag beantwoorden, staat men altijd versteld. Want de WBG doet erg veel om de belangen van ondernemers te behartigen op zowel regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Dat deze vragen komen, is natuurlijk goed. Het is belangrijk dat mensen wéten wat wij doen! En daarom is besloten onze communicatie te gaan verbeteren’, vertelt Marcel Koomen, bestuurslid van de Westfriese Bedrijvengroep. Robert van Wessel, eveneens WBG-bestuurslid, gaat verder: ‘Als je niet af en toe op de tafel gaat staan om te laten zien wat je allemaal doet, merkt niemand je op. Een half jaar geleden is met hulp van een communicatieadviseur bepaald wat de speerpunten van de WBG zijn. Waar staan we voor? Wat doen we? Er zijn toen vijf kernbegrippen bepaald: verbinden, bruggen bouwen, lobbyen, meedenken en informeren. Naast deze kernbegrippen hebben zijn twee slogans geformuleerd: “Samen is het mogelijk” en “Wij waren erbij”.’

Serieuze partner
Met ‘Samen is het mogelijk’ wil de WBG duidelijk maken dat ondernemers samen met de WBG en aangesloten verenigingen veel kunnen bereiken. De leden hebben via de lokale verenigingen – met de WBG als overkoepelende partij – indirect contact met de provincie en vanuit daar zelfs contact met Den Haag. Via het Economisch Forum Holland boven Amsterdam worden de krachten in Noord-Holland verder gebundeld en wordt invloed uitgeoefend op provincie en rijk. Marcel: ‘De activiteiten van de WBG zijn niet altijd direct zichtbaar, maar ze zijn zeker belangrijk! Regelmatig wordt de WBG door gemeentes, instanties, beslissers en bestuurders gevraagd aan te schuiven bij belangrijke besprekingen. Zij zien de WBG als een serieuze partner om mee te sparren. Dit omdat de WBG de mening van de gevestigde ondernemer kent. De WBG praat over van alles mee: van infrastructuur tot toerisme en bijvoorbeeld woningbouw.’

Wij waren erbij!
De tweede slogan is direct terug te zien in de nieuwe communicatiestrategie. Robert: ‘De WBG is bij veel meer zaken betrokken en aanwezig dan de leden weten en van ons zien. Vanaf nu laten we via de nieuwe website, Facebook, LinkedIn en nieuwsbrieven nog meer zien waar we zijn! Lobbyen gebeurt vaak op de achtergrond en hiervan kan lang niet altijd verslag worden gedaan. Maar we kunnen wel laten zien dát we er waren. Zodat iedereen weet dat de WBG absoluut niet stil zit!’

Communiceren in alle richtingen
Het codewoord in het hele verhaal blijft het communiceren in alle richtingen. En dat wordt vanaf nu fanatieker gedaan. Er worden meer nieuwsbrieven verstuurd. De website heeft een totaal nieuwe look & feel gekregen en biedt veel nieuwe mogelijkheden. Het langlopende nieuws blijft uiteraard ook verschijnen in het magazine Westfriese Zaken, een communicatiemiddel waar de WBG trots op is. ‘Geen andere regio heeft zo’n mooie glossy’, aldus Robert.

Trots
Sowieso is de WBG trots. Trots op de goede organisatie, het professionele secretariaat, de bereikte doelen en de vele ontwikkelingen waar zij haar steentje aan heeft bijgedragen. ‘De WBG doet veel goede dingen. En dat gaan we vanaf nu luid en duidelijk verkondigen. Zodat iedereen weet hoe belangrijk de WBG is. Veel ondernemers die nu geen lid zijn profiteren wél van onze activiteiten. We hopen dat ook zij ontdekken wat het belang van de WBG is en lid worden van een plaatselijke ondernemersvereniging. Want samen is het mogelijk.’