Ook ondernemend West-Friesland krijgt harde klappen door de coronacrisis. Daarover spreken we in dit artikel met de Hoornse wethouder van economische zaken Arthur Helling. Zijn verhaal is tekenend voor wat er in de hele regio speelt en waar de gemeentebesturen nu mee bezig zijn. Helling ziet het als een lichtpuntje dat een deel van onze economie nog doordraait en er veel initiatieven zijn van ondernemers om elkaar bij te staan: “Lever maatwerk waar mogelijk.”

Net als alle bestuurders in West-Friesland werkt Arthur Helling van huis. “Het is duidelijk dat de agenda gedomineerd wordt door alles wat met de coronacrisis te maken heeft. Dit raakt alle portefeuilles, natuurlijk met name de zorg en financiën. Een deel van de ambtenaren werkt in de openbare ruimte om de stad schoon, heel en veilig te houden. En we moeten ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk doorloopt.”

Volgens ons economen is per eind maart ongeveer een vijfde van de economie tot stilstand gekomen. Of we met elkaar in een recessie terecht komen, zal afhangen van de duur van de coronacrisis. Belangrijk is waar mogelijk bestedingen laten doorgaan en elkaar wat te gunnen. De wethouder deelt de zorgen over de economie: “Het mag duidelijk zijn dat de horeca, de verblijfssector en de winkeliers op de korte termijn het zwaarst worden getroffen. Op de bedrijventerreinen is het beeld gemêleerd. Ik kom bedrijven tegen die internationaal opereren en zeggen dat de orders nog gewoon doorlopen. Op dit moment merken die bedrijven er nog niet heel veel van, maar ze realiseren zich natuurlijk ook dat dit kan veranderen. De economie elders wordt ook geraakt en dat gaat hier nog zijn weerslag krijgen.”

Er blijkt ook werk te verschuiven. Helling: “Waar kantoren steeds vaker leegstaan en toekunnen met minder schoonmaak, moeten productiehallen juist steeds vaker worden schoongemaakt. En daardoor zie je bij schoonmaakbedrijven dat de omzet verschuift. Freelancers en zzp’ers hebben het moeilijk, waar tegenover staat dat de automatiseringsbranche het werk niet aan kan omdat er steeds meer thuis gewerkt moet worden. Het beeld is wisselend, maar in de breedte is duidelijk dat de landelijke noodmaatregelen heel hard nodig zullen zijn.”

Coulance met belastingen en vorderingen

Naast de maatregelen vanuit het Rijk heeft Hoorn (en naar het zich laat aanzien de meeste gemeenten in West-Friesland) besloten om voor de korte termijn zoveel mogelijk liquiditeitsproblemen weg te nemen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Daaronder vallen ook zzp’ers, ondernemers, stichtingen en verenigingen.

De regeling houdt concreet in dat:

  • Deze partijen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen krijgen tot ten minste 1 juli 2020;
  • De betalingstermijn voor huur van gemeentelijk vastgoed voor deze doelgroep verlengd wordt van 30 naar 90 dagen;
  • Voor andere vorderingen binnen het huidige beleid maatwerk wordt geleverd.

Ook het snel voldoen van de rekeningen moet gaan helpen: “Dit is ook iets waar ik ondernemers zelf toe oproep; betaal als het even kan je rekeningen snel en laat het geld als het even kan rondgaan. Ook doe ik een oproep aan de pandeigenaren om soepel om te gaan met het innen van huren. We kopen er niets voor als we elkaar om laten vallen. Zoek het overleg met elkaar. Voer als het even kan die opdracht ook uit als de opdrachtgever je nu even niet kan betalen. Je kunt beter later je geld krijgen dan nu omzet mislopen. Mijn oproep is: steun elkaar en lever maatwerk. Alle gemeenten in West-Friesland doen er alles aan om de ondernemers waar mogelijk bij te staan.”

Oproep aan de maakindustrie in West-Friesland

In de regio wordt via de Hoornse Ondernemers Compagnie geïnventariseerd hoe onze maakbedrijven een bijdrage kunnen leveren in de productie van mondkapjes, beademingsapparatuur en andere medische hulpmiddelen. De HOC geeft daarmee gehoor aan de oproep van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te helpen inventariseren wat de Nederlandse maakindustrie kan doen om de dreigende tekorten weg te nemen. Alle serieuze suggesties zijn welkom via info@hochoorn.nl

Steun voor zzp’ers

Een week nadat het kabinet de steunmaatregelen voor de zwaar getroffen zzp’ers bekend maakte, waren er bij WerkSaam al ruim 1.000 aanvragen binnen, vertelt woordvoerder Daphne Siebenlist. WerkSaam gaat de speciale bijstandsregeling uitvoeren voor de West-Friese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De maatregel heet TORZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en is bedoeld voor gevestigde zelfstandigen:    

  • vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  •  die rechtmatig in Nederland verblijven;
  •  Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  •  die bedrijf of beroep in Nederland uitoefenen en voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen.

De regeling werkt terug tot 1 maart. Zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen kunnen bij WerkSaam een aanvraag indienen. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet precies bekend hoe de uitvoering gaat verlopen. Die informatie zal worden gedeeld op www.werksaamwf.nl